Erika Brundin (57)

Ordförande Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, ställföreträdande generalsekreterare Svenska kyrkan
Utbildning: Fil. kand i teologi (Uppsala uni., 1991)

9 september 1965

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget