Daniel Forslund

Innovationslandstingsråd (L) i Stockholms läns landsting

Utbildning Statsvetenskap (Umeå uni. 2001)

Född 21. april 1976, Göteborg

Hemsida

Pröva miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang