Dag Hartelius

Generaldirektör för Försvarets radioanstalt

Utbildning Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap

Född 8 november 1955, Härnösand

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang