Catarina Andersson Forsman

Generaldirektör för Läkemedelsverket

Utbildning: Doktor i medicinsk vetenskap (Karolinska institutet, 1985)

Född 17 maj 1956, Rasbo, Uppsala kommun

Artiklar om Catarina Andersson Forsman

Hamstring av läkemedel stoppas 

RANSONERING. Efter en hemställan från Läkemedelsverket inför regeringen en begränsning av uttag av läkemedel till max tre månaders förbrukning åt gången. 

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang