Debatt

Villaägarna: Energiföretagen borde omfamna en ny reglering

SLUTREPLIK. Det är provocerande att så lite händer i den kritiska situation som Sveriges elnät står inför. I stället för att hitta tekniska lösningar vill nätbolagen lösa kapacitetsbristen genom ökade priser för kunderna, skriver Villaägarnas riksförbund.

"Hur vore det att komma tillbaka till den tidigare ordningen, där elsystemet fanns till för att stötta användarna i stället för tvärtom?"
"Hur vore det att komma tillbaka till den tidigare ordningen, där elsystemet fanns till för att stötta användarna i stället för tvärtom?"Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Håkan Larsson
Samhällspolitisk chef, Villaägarnas riksförbund


Efter DN:s uppmärksammade avslöjande från oktober 2020 att elnätsbolagen hotat stämma staten och sedan kräva en proposition som skulle tillåta dem att ta ut ytterligare 28 miljarder från kunderna, är kundernas förtroende kört i botten.

Mot bakgrund av detta vore det naturligt att Energiföretagen Sverige skulle omfamna det konstruktiva förslag på nyordning där de elnätsföretag som sköter sig får fortsatt förtroende. I stället väljer Energiföretagen att i svepande ordalag skyffla över ansvaret på andra, trots att det är nätbolagen som via nätkoncession av staten getts ansvar att sköta en av Sveriges viktigaste infrastrukturer.

Läs också

Finns tekniska lösningar

På denna problematiska monopolmarknad förefaller kommunala bolag och ekonomiska föreningar vara de minst dåliga ägandeformerna.

Håkan Larsson
Samhällspolitisk chef, Villaägarnas riksförbund

Gunilla Andrée vid Energiföretagen vilseleder läsarna när hon hävdar att vätgas är ett oprövat kort. Det görs stora satsningar inom den europeiska vätgasstrategin. Det anmärkningsvärda är väl snarare att Sverige till skillnad från många andra europeiska länder inte redan har en vätgasstrategi på plats.

De stora satsningarna på vätgas som görs i vår omvärld hade inte gjorts om inte vätgas ansågs vara en nyckelteknologi. Vattenfalls batterilager i Uppsala, vätgasprojekten på Orkneyöarna och i Mariestad visar att tekniska lösningar för energilager finns, men problemet är att nätbolagen inte anser att det finns tillräckliga ekonomiska incitament för att göra dessa investeringar.

I stället för att hitta tekniska lösningar, vill nätbolagen lösa kapacitetsbristen genom att låta bristerna slå igenom i form av ökade priser hos kunderna. Hur vore det att komma tillbaka till den tidigare ordningen, där elsystemet fanns till för att stötta användarna i stället för tvärtom?

Provocerande lite händer

Det är provocerande att så lite händer i denna kritiska situation som Sveriges elnät står inför, särskilt med tanke på att Energiföretagen Sverige i en egen rapport visar att kapacitetsbristen ger upphov till en samhällsekonomisk kostnad på 150 miljarder om året fram till 2030. Mot bakgrund av detta anser Villaägarna att fokus i elnätsregleringen i större grad måste vara inriktad mot nätbolagens skyldigheter och uppföljning av hur kundnytta på denna monopolmarknad skapas.

Finns mycket att göra

Givetvis kunde Svenska kraftnät skötas bättre och här borde Energimarknadsinspektionen ta en tydligare roll när det gäller att utkräva ansvar och ersättning till de kunder i södra Sverige som har fått lida för förseningen av Sydvästlänken. Men mot bakgrund av de möjligheter som energilager kommer att ha för elsystemet, finns det väldigt mycket de lokala och regionala elnätsföretagen kan göra redan i dag för att förbättra kapacitetsbristen.

"Minst dåliga ägandeformerna"

Avslutningsvis ska det tilläggas att det naturligtvis finns elnätsföretag som sköter sig relativt bra. I en nyligen presenterad rapport från Villaägarna framgår exempelvis att ekonomiska föreningar och kommunala elnätsbolag håller betydligt lägre priser än både statliga och privata elnätsbolag. På denna problematiska monopolmarknad förefaller kommunala bolag och ekonomiska föreningar vara de minst dåliga ägandeformerna.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

"Villaägarna ger en skev bild av elnätsföretagens verksamhet"

Kraven är högt ställda på elnätsföretagen. Verksamheten övervakas av tillsynsmyndigheten och ett antal olika rapporteringar sker årligen för att kontrollera hur verksamheten bedrivs, skriver Energiföretagen.

Debatt om regleringen av elnäten: "Dags att gå från dialog till lagstiftning"

Elnätsbolagen borde värderas utifrån ett antal indikatorer som visar på hur väl de uppfyller sina skyldigheter. Det måste bli en ökad press på elnätsmonopolen, skriver Villaägarnas riksförbund.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00