Svenskt Vatten: "Reningsverk kan aldrig bli en lösning" 

DEBATT. Att bara införa avancerad rening för reningsverken kring Östersjön räcker inte. Vi måste också receptbelägga alla miljöskadliga läkemedel. Det skriver Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. 

Pär Dalhielm
Vd, Svenskt Vatten

Vi instämmer i mycket av vad Emma Undeman skriver. EU:s avloppsdirektiv är under översyn och vi anser att det ska bli möjligt att ställa krav på avancerad rening för de allra största reningsverken som släpper ut läkemedel till känsliga hav och vatten, exempelvis Östersjön.

  

Vi ser gärna att fler än vi trycker på EU, främst regeringen och staten. Svenskt Vatten är tyvärr ensam om att driva på om detta sedan ett drygt halvår tillbaka. 

Reningsverk inte enda lösningen

Allra viktigast är att miljöskadliga läkemedel och andra kemikalier inte hamnar i avloppet. Det går inte att rena alla sådana ämnen, inte ens med avancerad teknik. Dessutom innebär en åldrande befolkning som konsumerar en ökad mängd läkemedel, samt en generell ökning i användandet av kemikalier i samhället, att vinster med reningen nollställs.

OECD ger samma råd och skriver i sin policyrapport att rening i reningsverk aldrig kan bli en lösning, bara ett komplement till åtgärder vid källan.

Lämna tillbaka läkemedelsrester

Svenskt Vatten vill till exempel att miljöskadliga läkemedel alltid ska vara receptbelagda, och att det miljöbästa läkemedlet som ger likvärdig medicinsk effekt väljs när läkemedel skrivs ut eller handlas upp.

Det är inte rimligt att en tub receptfri Voltarensalva ska kunna förstöra vatten motsvarande 100 stycken 25-metersbassänger. Var och en kan bidra genom att lämna tillbaka läkemedelsrester till apoteken.

Stora reningsverk först 

Som en kompletterande åtgärd anser Svenskt Vatten att svenska reningsverk med fler än 100 000 anslutna personer bör prioriteras när miljöskäl talar för avancerad rening. Då kan de med bäst kompetens och finansiell styrka bana väg för andra, samtidigt som vi renar över 50 procent av allt svenskt avloppsvatten. Men det finns en del att göra för att komma dit.

Saknas erfarenheter

Eftersom tekniken är ny saknas det erfarenheter av att handla upp den offentligt, vilket lagen föreskriver ska ske. Offentliga upphandlingar måste vara välgjorda om den dyra tekniken ska fungera som vi vill.

Svenskt Vatten leder därför en beställargrupp med finansiellt stöd från Naturvårdsverket för att samla personer med kunskaper och underlätta arbetet. I gruppen möts medlemmar, forskare och myndigheter.

Vi försöker samtidigt knäcka en del juridiska nötter som uppstår inledningsvis när det saknas erfarenheter av ny teknik, exempelvis hur rättsliga krav ska formuleras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. I den frågan kan vi inte luta oss mot andra länder eftersom lagstiftningen är svensk.

Forrige artikel "Kombinera intensivodling av skog med mer skyddad natur" Næste artikel WWF: Därför är det tyst om intensivodling av skog WWF: Därför är det tyst om intensivodling av skog