Debatt

Slutreplik: Östersjöns problem kommer inte att fångas upp av ett handelssystem

SLUTREPLIK. Magnus Ek (C) missar poängen jag lyfter fram, nämligen att det i princip inte går att dra några paralleller alls mellan övergödning i Östersjön och klimatförändringar. Det skriver Brita Bohman, forskare i miljö- och havsförvaltningsrätt.

Centerpartiet borde bereda väg för bredare åtgärder om man på allvar vill göra något för Östersjöns miljö, skriver debattören.
Centerpartiet borde bereda väg för bredare åtgärder om man på allvar vill göra något för Östersjöns miljö, skriver debattören. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Brita Bohman
Doktor i miljörätt och postdok i havsförvaltningsrätt vid Göteborgs universitet

Centerpartiet har genom Magnus Ek svarat på mitt inlägg om partiets ansats att införa utsläppshandel för att råda bot på problemet med övergödning i Östersjön. Även Rüdiger Strempel, Generalsekreterare på Sekretariatet för Helsingforskommissionen (Helcom), har gett sin syn på förslaget och uttrycker stöd för den problematik jag pekar på.

Nya åtgärder

Strempel efterfrågar å Helcoms sekretariats vägnar nya och innovativa förslag inför att nya åtgärder ska förhandlas fram mellan länderna runt Östersjön under nästa år. Inget av detta verkar göra intryck på Ek och Centerpartiet.

Läs också

Mer komplex situation

Tvärtom upprepar Ek att Centerpartiet eftersträvar ett system för utsläppshandel i likhet med EU:s system för koldioxidutsläpp och att detta skulle bli en bra lösning, ett effektivt marknadsbaserat styrmedel.

Strempel efterfrågar å Helcoms sekretariats vägnar nya och innovativa förslag inför att nya åtgärder ska förhandlas fram mellan länderna runt Östersjön under nästa år. Inget av detta verkar göra intryck på Ek och Centerpartiet.

Brita Bohman, Forskare i miljö- och havsförvaltningsrätt

Han missar därmed poängen jag lyfter fram, nämligen att det i princip inte alls går att dra några direkta paralleller mellan övergödning i Östersjön och klimatförändringar. Situationen gällande övergödning är betydligt mer komplex än så.

Hänsyn till forskningsläget

Vidare betonar Ek att problemen i Östersjön är fler än bara övergödningen, vilket naturligtvis är sant och bra att framhålla. Men dessa andra problem kommer inte heller att kunna fångas upp av ett handelssystem. Snarare pekar den insikten mot att man just borde ta ett större helhetsgrepp för effektiva åtgärder.

Det enda svar Ek ger på den kritik som både jag och Rüdiger Strempel lyfter fram angående förslaget om utsläppshandel, är att han antar att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inom ramen för sitt regeringsuppdrag kommer att ta hänsyn till det aktuella forsknings- och kunskapsläget och bör ta kontakt med bland annat Helcom.

Alltför smalt 

Problemet är att om Centerpartiet och regeringen nu ger HaV i uppdrag att specifikt utreda möjligheterna till ett handelssystem som liknar EU:s handel med koldioxid, så är det alltför smalt för att fånga upp hela övergödningsproblematiken och de andra miljöproblem i Östersjön som Ek själv pekar på.

Vägen att gå 

Med ett sådant uppdrag finns det inte någon möjlighet för utredarna att ta in hela kunskapsbilden eller att lägga fram den typ av nya och innovativa förslag som Rüdiger Strempel och Helcoms sekretariat efterfrågar. Det är i stället ett bredare uppdrag som Centerpartiet borde bereda väg för om man på allvar vill finna effektiva åtgärder för Östersjöns miljö.

Då uppdraget ännu inte givits till HaV, hoppas jag att det är den vägen man väljer att gå.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

C replikerar: Utsläppsrättshandel – ett sätt att angripa Östersjöns problem

Vårt förslag om ett system för handel med utsläppsrätter ska inte tolkas som att vi vänder handlingsplanen ryggen eller riktar uppmärksamheten åt något annat håll, skriver Magnus Ek (C). 

Debatt: Östersjöns tillstånd behöver nya innovativa åtgärder

Den regionala samverkan har minskat belastningen på Östersjön betydligt, men samtidigt finns mycket kvar att göra. När förhandlingar gällande nya åtgärder tas upp nästa år behövs nya och innovativa förslag, skriver Helcoms sekretariat. 

Forskare: Förslaget om utsläppsrätter i Östersjön bygger på okunskap

Centerpartiets satsning på handel med utsläppsrätter i Östersjön bygger inte på forskning. Det finns flera alternativa åtgärder som vore betydligt mer effektiva, skriver Brita Bohman, forskare i miljö- och havsförvaltningsrätt.


Nämnda personer

Magnus Ek

Tidigare riksdagsledamot (C), före detta förbundsordförande Cuf

Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget