Debatt

Slutreplik: Näringslivet verkar tro att miljölagar och tillståndsprocesser bara är formalia

Vi ser gärna att miljötillståndsprocesserna förkortas för att snabbare kunna nå miljömålen. Men det är svårt att ta näringslivets svepande påståenden om myndigheternas agerande på allvar. Det skriver Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet, och Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt, Uppsala universitet.

Medan näringslivet gärna kritiserar långa tillståndsprocesser glömmer de att det svenska tillståndssystemet för landbaserad vindkraft är mycket effektivt, menar debattörerna.
Medan näringslivet gärna kritiserar långa tillståndsprocesser glömmer de att det svenska tillståndssystemet för landbaserad vindkraft är mycket effektivt, menar debattörerna.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I vår debattartikel den 25 maj skrev vi om hur delar av näringslivet, vissa ledarsidor och en del politiker sprider myter om svensk miljölagstiftning. Bland myterna finns påståenden om hur regler tillämpas, hur tillståndsprocesser genomgående tar för lång tid, och hur tillsynsmyndigheter ägnar sig åt ”aktivism”. Vi tog som exempel hur dessa aktörer felaktigt använde Cementa- och LKAB-målen till intäkt för påståendet att tillståndsprocesserna generellt är för långa.

Basera diskussionen på sakligt underlag

Nu har branschorganisationen IKEM och Svenskt näringsliv bemött vår artikel. De vidhåller att lagstiftningen är för hård och att processerna är för långa. De påstår dessutom att ”myndigheternas tolkning och tillämpning av regelverken … motverkar omställningen” (Svenskt näringsliv) och att myndigheterna ”likt en åklagare, argumentera[r] mot sökande” (IKEM). Det är svårt att ta dessa svepande påståenden om miljömyndigheterna på allvar.

Läs också

Vi ser gärna att tillståndsprocesserna förkortas och, om möjligt, förenklas för att snabbare kunna nå miljömålen. Men diskussionen om tillståndsprocesserna måste baseras på sakligt underlag och sättas i ett rimligt sammanhang. Enligt miljöprövningsutredningen (SOU 2022:33), som vi hänvisade till i vår artikel, är den genomsnittliga tiden för få tillstånd till miljöfarlig verksamhet från tiden för ansökan hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation till slutligt beslut av domstol (alltså efter överklagande) runt två år (sidan 566ff).

I domstolarna tar det något längre tid, men med de förslag som läggs av utredningen – som fastställda tidsplaner, förstärkt processledning och ökad avvisning av bristfälliga ansökningar – skulle tiderna kunna förkortas. Därmed kan Sverige klara de tidsramar för förnybar energi som uppställs i EU:s kommande lagstiftning.

Miljölagar skyddar människor och miljö

Kanske tycker IKEM och Svensk näringsliv ändå att processerna är för långa. Kom då ihåg att miljölagarna och tillståndsprocesserna inte bara är formalia. De syftar till att skydda miljön och människors hälsa från bland annat miljöfarliga verksamheter (vilket inte hindrar att lagstiftningen samtidigt tar stor hänsyn till företagens och markägares möjligheter och ekonomi). Med tanke på att miljöfarliga verksamheter ofta bedrivs under flera decennier med tillstånd utan tidsgräns är, som vi påpekade i vår artikel, en tillståndsprocess på ett par år inte särskilt lång.

Visst finns det enskilda processer som har dragit ut onödigt på tiden, och i en del fall bidrar säkert också myndigheternas agerande. Miljöprövningsutredningen pekar emellertid på att många tillståndsprocesser förlängs av bristfälliga ansökningar (detta bekräftas av Nordiska rådets studie om tillståndsprövningar, som publiceras inom kort). Men denna aspekt är inget som Svenskt näringsliv eller IKEM vidgår.

Historien, både i Sverige och utomlands, har lärt oss hur viktigt det är att utreda eventuella risker och negativa effekter innan miljöfarliga verksamheter startar och att kontinuerligt följa upp och granska dessa verksamheter.

Vi menar också att förändringar för att påskynda tillståndsprocesserna bara bör ske om de inte sänker det rättsliga skyddet för miljö, hälsa och hållbarhet; och om de inte tummar på rättigheterna för andra berörda enskilda samt representanter för miljö- och andra intressen att medverka i processen.

Miljöfarliga verksamheter måste granskas

När IKEM argumenterar för snabbare och förenklade prövningsprocesser blir det tydligt med vilken ensidighet organisationen beskriver den egna branschen. Trots att kemikalieindustrin historiskt har orsakat enorma skador på miljö och hälsa, finns ingen sådan reflektion eller medvetenhet i IKEM:s replik. Enligt IKEM sitter kemiindustrin i stället på ”nycklarna till ett hållbart samhälle” och medlemsföretagen ”står redo att göra enorma klimatsatsningar”. Men dessa ”försenas av tröga, oförutsägbara tillståndsprocesser”.

Det är slående att IKEM inte alls berör att all kemikalieindustri också riskerar att få skadliga konsekvenser för miljö och hälsa. Historien, både i Sverige och utomlands, har lärt oss hur viktigt det är att utreda eventuella risker och negativa effekter innan miljöfarliga verksamheter startar och att kontinuerligt följa upp och granska dessa verksamheter.

Branschorganisationerna påstår dystert att de svenska tillståndsprocesserna skulle motverka klimatomställningen. Låt oss därför ge en motbild. Till skillnad från vad som ofta påstås går det till exempel mycket bra för utvecklingen av vindkraft på land i Sverige. Vi är i dag en av Europas ledande exportörer av elektricitet. Enligt Energimyndigheten uppgick svensk årsproduktion av vindel 2022 till 33 TWh, en ökning med 22 procent sedan 2021. Danmark – som gärna används som ledstjärna i den svenska debatten – hade då en årsproduktion på 18,8 TWh. Norge är också stora inom vindkraften och hade en årsproduktion på 16,9 TWh 2022.

Näringslivets beskrivning övertygar inte

Vi kan alltså konstatera att det svenska tillståndssystemet för landbaserad vindkraft har varit effektivt, också i jämförelse med det norska systemet med regeringsprövningar och det danska med flera uppdelade prövningar. I en studie av samtliga vindkraftsbeslut mellan 2014 och 2018 kunde forskare inom PROSPEC dessutom visa att den svenska tillståndsprövningen är robust och rättssäker. Att villkoren kan variera i olika delar av landet beror på att förhållandena på platsen; kommunernas inställning, artskydd, rennäring, och så vidare. Vi har för övrigt inte hört någon kritik mot tillståndsprocesserna avseende Northvolt eller H2 Green Steel, två tungviktare i klimatomställningen. Mot den här bakgrunden övertygar inte näringslivets svepande och negativa beskrivning av det svenska tillståndssystemet.

Vi delar vissa av IKEM:s och Svenskt näringslivs önskemål och vi uppskattar deras uttalade miljöambitioner. Men vi förvånas över hur ensidigt de beskriver företagens inverkan på miljön och tillståndsprocesserna samt hur nedlåtande de beskriver tillsynsmyndigheternas arbete. Miljölagstiftningen och tillståndsprocesserna ska begränsa de skadliga effekterna från miljöfarliga verksamheter och främja verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling. De syftar inte till att enbart tillgodose företagens önskemål om snabba processer som alltid leder till tillstånd.

Läs tidigare inlägg i debatten

Professorer: Lobbyister och företag sprider myter om svensk miljölagstiftning

Debatten om miljöbalken måste föras på sakliga grunder och inte genom myter. Det skriver Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet, och Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt, Uppsala universitet.

Replik: Tröga tillståndsprocesser försenar enorma klimatinvesteringar

Regeringen måste förändra myndigheternas uppdrag, så att företag och myndigheter tillsammans kan bidra till att vi når klimatmålen. Det skriver Jonas Hagelqvist och Rebecca Wennerberg, IKEM.

Replik: Även professorer bör hålla sig till fakta gällande miljöbalken

Myndigheternas tolkning och tillämpning av miljöbalken motverkar den gröna omställningen. Det menar Nicklas Skår, ansvarig miljöjuridiska frågor Svenskt näringsliv.

Nämnda personer

Jan Darpö

Professor emeritus miljörätt Uppsala universitet
jur. dr. (Uppsala uni. 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00