Debatt

Slutreplik: Allmänheten ska inte vilseledas om flygets klimatpåverkan

Det är slående att forskarna inte alls bemöter våra belägg om att allmänheten tycks ha en väldigt skev bild av flygets påverkan på klimatet. Det skriver Didrik von Seth, generalsekreterare Svenska resebranschföreningen, i en slutreplik.

Det är fel att skuldbelägga enskilda för klimatförändringarna, menar debattören.
Det är fel att skuldbelägga enskilda för klimatförändringarna, menar debattören.Foto: Svenska resebranschföreningen/Johan Nilsson/TT
Didrik von Seth
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en replik på en debattartikel från Svenska resebranschföreningen om flygets klimatpåverkan hävdar tre forskare att enskilda svenskars viktigaste klimathandling skulle vara att minska sitt flygande. Det är en symbolhandling med inslag av självbedrägeri för den enskilde.

”Häpnadsväckande ställningstagande”

Det är slående att forskarna inte alls bemöter våra belägg om att allmänheten tycks ha en väldigt skev bild av hur stor klimatpåverkan flyget har.

Tvärtom tycker man att det är i sin ordning då ”en utbredd probleminsikt om flygets klimatpåverkan” är nödvändig för att få stöd hos allmänheten för olika pålagor på flyget. Inte minst ur demokratisynpunkt är detta ett häpnadsväckande ställningstagande från svenska forskare. Lärosäten som Chalmers och Kungliga tekniska högskolan borde inte välkomna att allmänheten vilseleds, vare sig via medierapportering eller forskare.

Läs också

Dessutom menar skribenterna att enskilda medborgare i Sverige ska bringas i tron att det viktigaste man kan göra för att rädda klimatet är att avstå från flyget.

Lärosäten som Chalmers och Kungliga tekniska högskolan borde inte välkomna att allmänheten vilseleds, vare sig via medierapportering eller forskare.

Att inte ta flyget från Stockholm till Mallorca skulle innebära att man inte släpper ut 344,90 kilo koldioxid. Det man missar att tala om för individen är att flyget till Mallorca med all sannolikhet kommer att avgå ändå, så minskningen är bara en chimär. Här menar vi att forskarna åter bidrar till att uppmuntra ett självbedrägligt beteende genom att skuldbelägga enskilda.

Provinsiell nostalgi

Det enda som forskarna orkar föreslå för att påverka utsläppen från flyget är mera skatt. De vill se skatt på svenskt flygande, oberoende av utsläpp. Det är kontraproduktiv symbolpolitik. EU:s kommande handel med utsläppsrätter kommer däremot att slå rätt då den tar sikte på just utsläppen.

Att Sverige, på en global flygmarknad, skulle ha en flygskatt kommer också att slå mot besöksnäring och svenskt näringsliv. Det vore klädsamt för dem om de även berättade om vad deras provinsiella nostalgi har för konsekvenser för svensk och global ekonomi.

Läs tidigare inlägg i debatten

”Skev bild av flygets och resandets klimatpåverkan”

Svenskar överskattar hur stor påverkan som flyget har på klimatet. Nu är det dags att bilden nyanseras. Det anser Didrik von Seth, generalsekreterare Svenska resebranschföreningen.

Replik: För svenskar kan minskat flygande vara den klimathandling som ger störst nytta

Många människor oroar sig också för klimatet och vill dra sitt strå till stacken. Att begränsa sitt flygande är för många den enskilda handling som kan ge mest klimatnytta. Det skriver forskarna Jörgen Larsson, Jonas Nässén och Jonas Åkerman.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00