Risinger: "Vi är skickliga på att vara flexibla"

MYNDIGHETSBUDGET. Naturvårdsverket får mer att göra nästa år, men finansminister Magdalena Andersson (S) skjuter inte till den förstärkning av anslaget som myndigheten bad om. Generaldirektör Björn Risinger säger att det kommer lösa sig med hjälp av flexibilitet.

För miljöns skull är Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger mycket nöjd med den budgetproposition som regeringen presenterade på måndagen.

– Det är en kraftfull satsning på miljöarbetet i stort. Budgeten innebär ett gott stöd framför allt för arbetet med klimat och biologisk mångfald, säger han till Altinget.

Han syftar framför allt på de stora ökningarna av anslagen till skötsel av värdefull natur, skydd av värdefull natur samt till klimatinvesteringar, det vill säga Klimatklivet.

Login