Registrering av nyckelbiotoper ska upphöra 2021

SKOGSSTYRELSEN. Generaldirektör Herman Sundqvist får i uppdrag av styrelsen att se till att myndigheten om ett år kan upphöra att registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar. Men styrelsen var oenig och ledamot Mikael Karlsson kallar beslutet för "olyckligt".

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist kallar beslutet en fast punkt. Styrelseledamot Mikael Karlsson kallar det "förhastat och forcerat".
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist kallar beslutet en fast punkt. Styrelseledamot Mikael Karlsson kallar det "förhastat och forcerat". Foto: Skogsstyrelsen/2050
Johanna Alskog

Senast den 31 december år 2020 ska Skogsstyrelsen kunna upphöra med att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. För att det ska vara möjligt får generaldirektör Herman Sundqvist i uppdrag av myndighetens styrelse att ta fram ett "utvecklat arbetssätt för en allsidig utredning av avverkningsärenden inklusive dokumentation av miljövärden", enligt den nyhet som myndigheten har lagt ut på sin webbplats.

Beslutet, som fattades vid styrelsens sammanträde på tisdagen, är inte okontroversiellt och styrelsen var splittrad. Två av ledamöterna valde att reserva sig, en av dem är Mikael Karlsson, docent på KTH, som anser att beslutet var förhastat.