MP: Varje del i klimatpolitiken är en kamp

KLIMATREDOVISNING. Ett pärlband av åtgärder anses kunna bidra positivt till sänkta utsläpp i årets budgetförslag. Men tongångarna hos Miljöpartiet om samarbetsklimatet mellan januaripartierna är inte nådiga.

– Varje del i klimatpolitiken är en kamp. Det klimatpolitiska ramverket har inte trollat fram en bred konsensus om att vi faktiskt behöver genomföra klimatpolitiken. Varje åtgärd behöver kämpas fram, säger Karolina Skog till Altinget.

Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson är stolt över de reformer som föreslås för att minska utsläppen av växthusgaser i årets budgetförslag (se faktaruta).

Men hon är samtidigt frustrerad över utmaningarna som hon anser att partiet möter i arbetet med att få igenom förslagen hos de andra samarbetspartierna, och skulle gärna själv sett ännu fler åtgärder för att täppa igen utsläppsgapet.

Det går nämligen att utläsa att det fortsatt återstår en del arbete på klimatfronten. I enlighet med klimatlagen ska regeringen varje år lägga fram en klimatredovisning i samband med höstbudgetpropositionen.

Login