Debatt

Kampanjen mot kornas betesrätt är dålig PR för mjölkbönder, LRF

LRF driver på försök att hålla kor inomhus året runt. Det strider inte bara mot väletablerad forskning om kors välfärd utan riskerar även svenska bönders konkurrenskraft, skriver företrädare för World Animal Protection Sverige.

Glada kor kan inte ha fel, menar debattörerna.
Glada kor kan inte ha fel, menar debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Både Djurskyddet Sverige och Krav har nyligen på denna debattsida fört fram argument om vikten av att det lagstadgade beteskravet behålls. Nu har även EFSA, som är EU:s expertmyndighet i frågor som rör djurskydd och djurhälsa, slagit fast att det är viktigt för mjölkkorna att komma ut på bete. Tidigare har också den samlade svenska expertisen i Jordbruksverket kommit till samma slutsats.

Beteskrav kan inte ersättas

I djurskyddslagens portalparagrafer slås fast att djur ska ges möjlighet att utföra beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Forskningsläget är glasklart när det gäller att detta, i högsta grad, gäller betesrätten. Utevistelse och bete ger korna större möjlighet att utföra naturliga beteenden och må bättre. I ljuset av det entydiga forskningsläget borde LFR tänka om och lägga ner sin kampanj för att svenska mjölkkor ska få hållas inomhus i högintensiva djurfabriker året om.

Under 2019 presenterade Jordbruksverket en rapport om krav på att hålla djur lösgående. I rapporten angav verket tydligt att lösgående inomhussystem inte kan ses som ett alternativ till de djurvälfärdsfördelar som beteslagstiftningen medför. Jordbruksverket angav att beteskravet är en alltför viktig djurvälfärds- och djurhälsofråga för att det ska kunna tas bort och ersättas med lösgående inomhushållning.

I augusti 2022 publicerade en grupp forskare en artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften Animal – The International Journal of Animal Biosciences där även de kom till samma slutsats. De konstaterade att ett stort antal av de kor som i dag hålls inom mjölkindustrin världen över ges möjlighet att vara ute på bete och att konsumenterna är beredda att betala mer för mjölk som kommer från kor som fått beta utomhus.

Förödande för mjölkbönderna

Översatt till svenska förhållanden skulle det alltså kunna innebära att LRF:s kampanj mot betesrätten kan vara förödande för svenska mjölkbönders anseende hos konsumenterna och deras konkurrenskraft. Forskarna påpekade också att den betesbaserade mjölkproduktionen väntas spela en ännu viktigare roll i framtiden, eftersom den är mer miljövänlig.

Och nyligen presenterade EU:s experter i EFSA sin stora genomgång av forskningsläget när det gäller mjölkkor och deras välfärd. Även EFSA slog fast att det finns starkt vetenskapligt stöd för att det är viktigt för kor att få vara ute på bete.

I ljuset av det entydiga forskningsläget borde LFR tänka om och lägga ner sin kampanj för att svenska mjölkkor ska få hållas inomhus i högintensiva djurfabriker året om.

I stället för inskränkningar av betesrätten borde vi diskutera hur vi kan utvidga den – och därmed förbättra kornas välfärd, stärka producenterna på marknaden och utveckla ett mer hållbart livsmedelssystem. Helt i linje md de signaler som nu kommer från regeringen. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) har nyligen givit Jordbruksverket i uppdrag att se över möjligheterna för ett stöd till de mjölkbönder som har längre betesgång för sina mjölkkor än lagkravet.

Djurvänliga produkter är bra PR

I detta läge känns det rimligt att politiker, näringen, djurvälfärds- och konsumentintressen sätter sig ner och diskuterar en framtid med betesrätten som självklar utgångspunkt. För att det ska bli möjligt måste LRF vika från den nuvarande linjen som blockerar konstruktiva samtal. Kampanjen mot betesrätten sätter käppar i hjulet för de viktiga frågor vi nu måste ta ställning till när det gäller livsmedelsförsörjning, djurvälfärd och klimatpåverkan.

Statlig djurvälfärdsersättning för att ha kor ute längre än minimikraven – och dessutom låta dem vara tillsammans med sina kalvar – skulle kunna leda till stora PR-fördelar för LRF:s medlemmar med en djurvänlig image i konsumenternas smak. Varför motsätter sig LRF så benhårt en sådan utveckling? Mjölkbönderna skulle också kunna dra nytta av överenskommelser med handeln, restauranger, stat och kommuner om upphandling av sådana djur- och miljövänliga produkter.

Om korna själv får välja

LRF har en nyckelroll för att ett brett och långsiktigt samarbete om livsmedelsproduktionen ska kunna bli verklighet. Vill ni använda den eller fortsätta att satsa ännu mer på intensiva djurfabriker – där djurvälfärd, miljöhänsyn och sannolikt era medlemmars lönsamhet sätts på spel? Eller ska vi gemensamt lyssna på forskare och expertmyndigheter och slå vakt om betesrätten?

Om korna själva får bestämma vet vi vad de väljer. För även kor som hålls i lösdriftsanläggningar inomhus skuttar glatt ut när de släpps ut på sommarbetet. Har de fel?

Nämnda personer

Peter Kullgren

Landsbygdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00