Debatt

Replik: Hos Krav-bönder kommer mjölkkor alltid få beta

Vi ger ett löfte till svenska konsumenter: att mjölkkor på Krav-certifierade gårdar även i fortsättningen kommer att få gå ut på bete. Det skriver Emma Rung, vd Krav, i en replik.

Debattören, omgiven av glada kor.
Debattören, omgiven av glada kor.Foto: Krav
Emma Rung
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Bete är en viktig symbol och ett mervärde för all svensk mjölkproduktion, och något som svenska konsumenter räknar med. Kor utomhus på sommaren tillhör en bild av Sverige ingen vill mista. Men nu finns det anledning att fråga sig vart beteskravet för mjölkkor är på väg.

Forskningsprojekt har startat som syftar till att undersöka hur mjölkkor påverkas av att hållas inne året runt, liksom en utredning är tillsatt som möjligtvis kommer att se på just beteskravet.

Låt kor känna glädje

På Krav-certifierade gårdar får djuren i år liksom alla andra år komma ut på bete. Kosläppen kan vara riktiga skådespel, när korna möter ljuset och doften av gräs i ladugårdsdörren. De riktigt spritter av glädje och hoppar ut med krumsprång i hagarna. Betesdriften på sommaren gäller alla Krav-bondens djur: kor såväl som får, grisar och höns. Att få gå ute och picka, beta eller böka är sådant som är naturligt för djuren.

Läs också

På Krav-anslutna gårdar är god djurvälfärd viktigt, och där får djur leva på ett sätt som svarar mot deras naturliga beteenden och behov. Minst tolv timmar varje dag under betessäsongen är mjölkkorna hos Krav-bönder ute och betar. Därutöver går de ute under minst två månader. Fåren har utöver betet på sommaren tillgång till en rastgård utomhus vintertid, hönsen har gräsbevuxen mark på sommaren och altaner med tak på vintern och grisarna får gå ut året om. När djuren får gå ute och röra sig fritt blir de starka och friska.

Bra bete är ett näringsrikt foder som minskar behovet av kraftfoder. 

Under betessäsongen ska kor och får på Krav-certifierade gårdar beta gräs och örter som motsvarar en stor del av det grovfoder de behöver. Bra bete är ett näringsrikt foder som minskar behovet av kraftfoder. Övriga djur betar också på sommaren även om inte alla gör det i samma omfattning. På Krav-certifierade gårdar finns drygt 100 000 hektar betesmarker, vilket utgör 22 procent av den totala betesmarken i Sverige. Dessutom bidrar betet till biologisk mångfald och öppna landskap.

Stor biologisk mångfald hos Krav-bönder

Hos Krav-bonden, där gräsvallar och odlingar inte besprutas med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, är den biologiska mångfalden särskilt stor. På och kring Krav-certifierade och andra ekologiska gårdar finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerande insekter.  

Hur frågan om fortsatt beteskrav efter genomförda forskningsprojekt kommer att landa hos lagstiftare och sedan hos mejerierna råder det i nuläget stor osäkerhet kring. Vad som däremot är säkert är att mjölkkor på Krav-certifierade gårdar liksom grisar, får och höns även i fortsättningen kommer att få gå ut på bete. Det är ett löfte vi kan ge till Sveriges konsumenter och offentliga upphandlare.

Läs tidigare inlägg i debatten

Om mjölkkors betesrätt försvinner kan medvetna konsumenter lika gärna köpa havremjölk

Vi som värnar om djurens välfärd kan inte naivt se på när en så viktig grundsten som betesrätten för mjölkkor hotas. Det skriver Åsa Hagelstedt och Emma Brunberg, Djurskyddet Sverige.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00