Havs-gd: "Vi får jobba effektivare"

MYNDIGHETSBUDGET. Prioritera och effektivisera – det är receptet för Havs- och vattenmyndigheten år 2021, enligt generaldirektör Jakob Granit. Men han betonar samtidigt att det är glädjande att hav och vatten räknas in i regeringens gröna omstart.

I det budgetunderlag som Havs- och vattenmyndigheten skickade till miljödepartementet i slutet av februari står: "Myndighetens förmåga att svara på regeringens uppdrag är i dagsläget hårt ansträngd." Enligt budgetunderlaget  behöver Havs- och vattenmyndigheten en förstärkning på drygt 50 miljoner kronor i förvaltningsanslag, från 244 till 299 miljoner kronor. Istället skjuter regeringen till 248 miljoner.

Jakob Granit väljer att se det som positivt att myndigheten får några miljoners förstärkning, istället för den minskning på nästan 7 miljoner som var aviserad i 2020 års budget. 

– Det är klart att man önskar sig alltid mera, men det sker just nu stora prioriteringar i samhället. Vi sitter i ett läge med en svår framtid för vår samhällsekonomi, då gäller det bara att anpassa sig till de förutsättningarna. Vi får prioritera bättre och jobba effektivare, säger han.

Login