Hårda prioriteringar väntar på Jordbruksverket

MYNDIGHETSBUDGET. Hårda prioriteringar och minskad ambitionsnivå på flera områden. Det kommer att bli konsekvensen på Jordbruksverket av regeringens budgetproposition, enligt generaldirektör Christina Nordin.

Ingen kan anklaga Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin för att inte ha varit tydlig mot regeringen inför budgetåret 2021. Utan en ordentlig ökning av anslaget riskerar myndigheten att inte längre klara sitt uppdrag – det framgick av Jordbruksverkets budgetunderlag till näringsdepartementet i slutet av februari.

Men regeringen har valt att inte hörsamma generaldirektörens rop efter stärkta anslag till myndigheten, utan förvaltningsanslaget för Jordbruksverket ligger kvar på ungefär samma nivå.

– Anslaget för 2021 ligger på samma nivå som innevarande år. Enligt vår analys och våra beräkningar har vi betydligt större behov för att klara förberedelserna inför den kommande perioden i jordbrukspolitiken, säger Christina Nordin till Altinget och fortsätter:

Login