Debatt

Debatt: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen

DEBATT. Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut. Vi når inte miljömålen. Det skriver 25 organisationer i samband med att de skickar ett upprop till regeringen, riksdagen och de statliga myndigheterna med krav på att skogsbruksåtgärder omgående stoppas i skogar med höga naturvärden.

Foto: Altinget/Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Klimatet och den biologiska mångfalden står inför en omfattande kris. FN:s klimatpanel IPCC och vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald IPBES menar att en katastrofal framtid väntar. Hela 14 av 15 skogliga naturtyper i EU:s habitatdirektiv har ogynnsam bevarandestatus i Sverige. Förlust av livsmiljöer är en stor bidragande orsak till att drygt 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade, det vill säga nära hotade eller hotade, i landet i dag.

"Vi är bestörta"

Vi är 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare som i dag skickar ett upprop till svenska regeringen, riksdagen och de statliga myndigheterna med krav på att skogsbruksåtgärder omgående stoppas i skogar med höga naturvärden i hela Sverige.

Vi är bestörta över att skogar med höga naturvärden avverkas eller planeras för avverkning i Sverige. Här finns fortfarande en ansenlig del av nordvästra Europas skogar med höga naturvärden kvar. Dessa skogar måste skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och motverka klimatförändringarna.

Ett intensifierat skogsbruk

Trots den kritiska situationen har Skogsstyrelsen beslutat sig för att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar senast sista december 2020. En nyckelbiotop är ett skogsområde som har en stor betydelse för skogens flora och fauna och där finns eller kan finnas rödlistade arter. Enligt skogsbrukscertifieringen FSC måste nyckelbiotoper undantas från skogsbruk.

Samtliga debattörer

Julian Klein
Talesperson, Skydda skogen
Isadora Wronski
Tf Sverigechef, Greenpeace
Mikael Sundström
Ordförande, Jordens vänner
Marcus Lidström
Tf ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Katja Kristoffersson
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen
Mattias Ahlstedt
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Dalarna
Jenny Olsson
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Gävleborg
Karin Sundqvist
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Sandviken
Barbro Carlberg
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Östergötland
Margareta Wikström
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Rättvik
Per Darell
Biolog, Naturskyddsföreningen i Alvesta
Jonas Nordenström
Sorsele skogsgrupp
Claes Hellsten
Gränna skogsgrupp
Christer Borg
Generalsekreterare, Älvräddarnas samorganisation
Tove Lönneborg
Ordförande, Fältbiologerna
Pia Björstrand
Talesperson, Klimataktion
Lisa Gemmel
Tf kanslichef, Skiftet
Pella Thiel
Koordinator, Naturens rättigheter i Sverige
Peder Karlsson
Ordförande, End ecocide Sverige
Henrik Hallgren
Ordförande, Lodyn
David Bennett
Ordförande, Omställningsnätverket
Gunilla Winberg
Ordförande, Framtiden i våra händer
Viktor Säfve
Naturvårdare och småbrukare, Haddebo ideella natur- och kulturförening Hjärtats eko
Hjalmar Croneborg
Ordförande, Sveriges mykologiska förening
Martin Westberg
Ordförande, Svensk lichenologisk förening
Tomas Hallingbäck
Ordförande, Mossornas vänner
Sören Nyström
Vice ordförande, Dalarnas botaniska sällskap DABS
Jan Brenander
Ornitolog, Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
Stig-Åke Svenson
Ordförande, Dalarnas Ornitologiska förening
Larsgunnar Nilsson
Ordförande, Tjust fågelklubb
Johan Lind
Ordförande, Naturfotograferna
Leif Lundberg
Medlem, Maskaure sameby

Skogsstyrelsen har också nyligen släppt en rapport med ett flertal åtgärdsförslag för ett intensifierat skogsbruk. Åtgärderna förordar ökad avverkning, ökad dikesrensning och ökad andel trädplantager i stället för att förhindra förlusten av biologisk mångfald och minska utsläppen av växthusgaser.

Förlusten ska ha halverats

Nu är det år 2020. Enligt internationella och nationella miljömål ska minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system. Förlusten av alla naturliga habitat ska ha halverats, och om möjligt helt stoppats.

I dag är endast sex procent av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad.

Dags att agera

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut i världen och Sverige är inget undantag. Vi når inte miljömålen. Potentialen att nå miljömålen minskar för varje avverkning som sker i skogar med höga naturvärden.

För att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:

  • Nyckelbiotoper fortsatt registreras i samband med inkommande avverkningsanmälningar, även efter år 2020.

  • Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige. Detta omfattar registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper, värdekärnor och naturvärdesobjekt. Samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter med höga naturvärden behöver noggrant kartläggas och om höga naturvärden påträffas skyddas dessa.

  • Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet Levande skogar nås.

  • Anslaget till skydd av skog höjs till fem miljarder kronor per år, med start under denna mandatperiod, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv.

  • Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

Det är dags att agera. 

Läs också

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024