Avgörande veckor för global handel med utsläpp

COP25. Flera stridsfrågor återstår innan en ny global utsläppshandelsmarknad kan dra igång. Samtidigt väntar den internationella flygtrafiken spänt på besked från Madrid.

Det kommer inte att bli en lätt övning att få en ny global köp- och säljhandel med utsläppsenheter att gå i hamn. Samtalen kring den sista stora pusselbiten i Parisöverenskommelsens regelbok innehåller det mesta.

Du har exempelvis ett USA som – samtidigt som de är på väg ut ur Parisavtalet – kämpar med näbbar och klor för att få igenom sin vilja kring utsläppshandeln. Men också ett stridbart Brasilien som håller resten av världen på halster med sin position.

Lägg därtill till att det är den internationella flygsektorn som i alla fall initialt kan bli den största köparen av utsläppsrätterna genom klimatkompenseringsprogrammet Corsia. Samtidigt som det bara är några få länder som visat intresse för att bistå med utsläppsenheter till den potentiella marknaden. Det ser med andra ord ut att stunda tuffa samtal i de globala klimatförhandlingarna.

Debatten om förutsättningarna för att få igång en köp- och säljmarknad för utsläppsenheter under Parisöverenskommelsen har böljat fram och tillbaka under de senaste åren. Förra årets förhandlingar i Katowice, Polen, slutade med att man inte kunde komma överens om en text att utgå ifrån i de fortsatta samtalen. Vid årets förförhandlingar i Bonn, Tyskland, kunde man enas om utkast. Men egentligen är det bara överrubriken som länderna är överens om.

Läs mer: Andra huvudfrågan: Ambition, ambition, ambition

Login