Fastighetsägarna: "Vi måste ställa krav på kommunerna"

SLUTREPLIK. Det är sällan kostnadseffektivt att försöka lösa gemensamma utmaningar genom åtgärder på varje enskild fastighet. I stället måste vi ställa krav på kommunerna, skriver Rikard Silverfur från Fastighetsägarna. 

Rikard Silverfur
Chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Det är välkommet att Svenskt vatten delar vår syn på att det är skevt när kommuner själva får bestämma servicenivå för hur de ska uppfylla vatten- och avloppstjänstlagen (va-tjänstlagen).

Det är också välkommet att vi delar insikten om att det behöver göras mer och att aktörer bäst gör det tillsammans. Det är den hand vi sträcker ut till Svenskt vatten. Vi tror att ökad transparens och bättre samverkan är vägen framåt framför att fly från sitt ansvar.

Rätt befogenheter

Men jag är rädd att Pär Dalhielm misstolkat mitt inlägg när han tror att jag menar att kommunerna ska ges större befogenheter att lämpa över ansvaret för dagvattenhantering på fastighetsägare.

Det jag efterlyser är att kommunerna och den egna branchorganisationen Svenskt vatten inte själva ska få sätta nivån för att uppfylla va-tjänstlagen. För att öka klimatanpassningsarbetet kan kommuner mycket väl använda sig av de befogenheter och verktyg de redan har och initiera samarbeten.

Axla ansvaret

Det som är extra bekymmersamt är när Dalhielm ber staten att urholka, och tvinga enskilda fastighetsägare att axla, va-huvudmännens ansvar. Det går emot själva syftet med va-tjänstlagen, att det ska finnas en va-huvudman. Om andra aktörer ska axla ansvaret och ta kostnader för va-tjänster, vilken funktion fyller då va-huvudmannen?

Dyr suboptimering 

Det är sällan kostnadseffektivt att försöka lösa gemensamma utmaningar genom åtgärder på varje enskild fastighet. Det är mer troligt att den befogenhet Pär Dalhielm ropar efter skulle leda till en samhällsekonomiskt dyr suboptimering och urholkning av va-huvudmannarollen.

Att vilja vältra över dagvattenhantering på enskilda fastigheter är inte att ta sitt ansvar som va-huvudman. Det är precis tvärtom.

Behöver ställa krav

Vi bjuder in Svenskt vatten till en konstruktiv diskussion om hur klimatanpassningsarbetet kan öka och hur samhället återigen kan förlita sig på att va-huvudmännen hanterar dagvatten. Vi ser goda exempel på det och kommuner har redan de verktyg som behövs. Det som behövs är att det ställs krav på kommunerna.

Forrige artikel Forskare: Vi måste börja med planering tidigt för att nå utsläppsmålen Forskare: Vi måste börja med planering tidigt för att nå utsläppsmålen Næste artikel "Hållbarhet i skogen kan bara uppnås med planering på landskapsnivå"
Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

LÅNELÖFTE. Trafikverket vill köpa in nya nattågsvagnar för 3,7 miljarder kronor. Men infrastrukturministern ger inga besked i höstbudgeten och utlovar inte heller något besked till våren. "Det är ju en avsevärd summa" säger Tomas Eneroth.