SOU: Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system" till finansdepartementet.

Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera utformningen av ett nytt
miljöstyrande system som ett alternativ till den nuvarande tidsbaserade
vägavgiften för godstransporter på väg och som kan bidra till att miljö- och klimatmålen nås, användas för uttag av skatt och bidra till förbättrad kontroll av regelefterlevnaden av yrkestrafiken.

 

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00