Brister i hamnsäkerheten inte åtgärdade – EU-kommissionen höjer pressen

Säkerhetskontrollen av minst 115 hamnar i Sverige är för låg, varnade EU-kommissionen våren 2023. Men även efter att ribban höjts, anses insatserna inte tillräckliga. Regeringen har fram till slutet av juni på sig att vidta åtgärder, annars väntar troligen EU-domstolen.

Hamnsäkerhetsreglerna på EU-nivå har inte genomförts korrekt i tidigare svenska regelverk. Nu kräver EU-kommissionen åtgärder. <br>
Hamnsäkerhetsreglerna på EU-nivå har inte genomförts korrekt i tidigare svenska regelverk. Nu kräver EU-kommissionen åtgärder.
Foto: Anna Hult, European Union, 2020
Jacob Hederos

Efter en kontroll av hur hamnsäkerhetsregelverken genomförts i EU:s medlemsländer fångades det svenska genomförandet upp av unionens fördragsvaktarnät.

Hamnsäkerhetsreglerna, såsom de genomförts i Sverige, levde inte upp till de gemensamma

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00