Debatt

"Postnord hänvisar arrogant till någon annan"

SLUTREPLIK. Vi hade hoppats att frågan skulle tas på mer allvar än att arrogant hänvisa till någon annan. På många platser i landet finns ingen annan aktör än Postnord. Repliken är ledsam att läsa, skriver Gratistidningarna.

"Vi anser att en dialog bör starta mellan de parter som har intresse i demokratifrågan som lokal journalistik innebär."
"Vi anser att en dialog bör starta mellan de parter som har intresse i demokratifrågan som lokal journalistik innebär."Foto: Andrys Stienstra/Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ann-Louise Kleen
Ordförande, Gratistidningarna
Dennis O Krook
Projektledare, Gratistidningarna


Emma Riblom, kommunikationschef hos Postnord sammanfattar Postnords inställning till kunder, brevmottagare och samhället i stort i den mening som avslutar deras debattsvar: ”om man inte är nöjd med våra villkor går det naturligtvis att vända sig till andra aktörer.”

Läs också

Bekymret är att på många platser finns ingen annan aktör och vi hade därför hoppats att frågan skulle tas på mer allvar än att arrogant hänvisa till någon annan, vilket är ledsamt att läsa. Men kanske är det just avsaknaden av denna insikt hos Postnord som är ”pudelns kärna” med våra vitt skilda uppfattningar av konsekvensen för medborgarna i frågan.

Har Postnords kommunikationschef missat direktivet i den pågående postutredningen eller anser Emma Riblom och Postnord att det inte är något man behöver ta hänsyn till?


Gratistidningarna

Postnord är allenarådande i delar av landet, varpå mottagarna av den lokala tidningen och den lokala journalistiken är beroende av dem som distributör. Denna brist på kunskap skulle också förklara den oödmjuka inställningen till den roll och det samhällsansvar som det statligt ägda bolaget faktiskt borde se att de har.

"Kunde inte vara mer oeniga"

Vidare skriver Emma Riblom att: ”I det här uppdraget ingår inte att distribuera gratistidningar”. Vi kunde inte vara mer oeniga. I direktivet för den pågående postutredningen står att läsa:

”Distribution av tidningar är viktig ur ett demokratiperspektiv och i dag är utdelning via ordinarie postgång en förutsättning för att tidningar ska kunna levereras till hushåll i hela landet.”

Det är en tydlig skrivning om ett samhällsansvar som Emma Riblom som kommunikationschef inte borde ha missat, ej heller hennes kollegor i ledningen.

Ger upphov till frågor

Debattsvaret från Postnords ger således upphov till följande frågor:

  • Visste inte Postnord att det inte fanns andra aktörer i hela landet när man fattade beslut som påverkar såväl den lokala journalistiken som den enskilde medborgaren eller var det bara ett uttryck för arrogans?

  • Har Postnords kommunikationschef missat direktivet i den pågående postutredningen eller anser Emma Riblom och Postnord att det inte är något man behöver ta hänsyn till?

  • Vad är egentligen rollen för det statligt ägda Postnord? Tar man hänsyn till samhällsansvaret och ägardirektivet eller är det enbart fokus på resultatet?

Måste föras en dialog

Vi anser att en dialog bör starta mellan de parter som har intresse i demokratifrågan som lokal journalistik innebär. Förslagsvis aktörer såsom Sveriges kommuner och regioner (SKR), kultur- och demokratiministern, infrastrukturministern, TU, Gratistidningarna, tillsammans med Postnord och andra distributörer.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Postnord replikerar: Vi måste möta samhällets behov

I takt med att digitaliseringen och e-handeln ökar, minskar brevvolymerna. För att möta de nya behoven måste Postnord anpassa sig. Är man inte är nöjd med våra villkor går det naturligtvis att vända sig till andra aktörer, skriver Emma Riblom.

Debatt: Postnord tar inte sitt samhällsansvar

Postnord försämras drastiskt. De beslutar att dela ut post och tidningar varannan dag. Samtidigt drivs prishöjningar på. Detta är en viktig samhälls- och demokratifråga, skriver Gratistidningarna.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024