Debatt

M: Trafikverkets förslag till plan är en sorgesam läsning

Infrastrukturen – blodomloppet för jobb, trygghet och tillväxt – måste fungera. Moderater gör helt andra prioriteringar än regeringen, skriver Maria Stockhaus (M), trafikpolitisk talesperson.

”Moderaterna riktade redan i maj 2021 i en följdmotion skarp kritik mot regeringens infrastrukturproposition som lovar allt till alla men saknar finansiering.”
”Moderaterna riktade redan i maj 2021 i en följdmotion skarp kritik mot regeringens infrastrukturproposition som lovar allt till alla men saknar finansiering.”Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Maria Stockhaus
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 30 november 2021 presenterades Trafikverkets förslag till plan fram till år 2035. Det är en sorgesam läsning. Viktiga projekt skjuts på framtiden. Trafikverket tvingas konstatera att väg och järnvägens standard kommer försämras fram till år 2035.

I september 2022 har svenska folket möjlighet att välja en ny regering som tar tag i Sveriges problem.

Under planperioden föreslås 20 procent ökning av stödet till infrastruktur – sammanlagt 800 miljarder kronor – som verkligen behövs för investeringar och underhåll. Moderater gör helt andra prioriteringar än regeringen. Vi prioriterar hållbara jobb och fungerande gods- och pendlingsflöden. Projekt ska byggas klart i tid och inom beslutad ekonomisk ram. Moderaterna riktade redan i maj 2021 i en följdmotion skarp kritik mot regeringens infrastrukturproposition som lovar allt till alla men saknar finansiering.

Moderaternas principer

Vi vill i stället se en modern infrastrukturpolitik som bygger på följande principer:

  1. Prioritera gods- och pendlingsflöden. För att Sverige på ett hållbart sätt ska utvecklas med fler jobb och mer pengar till välfärd och trygghet behövs kommunikationer som fungerar. Vi behöver rusta vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Trafikverket har sänkt hastigheten på 130 mil statlig väg till följd av bristande underhåll. Ytterligare flera hundra mil väg planeras få sänkt hastighet. Detta måste stoppas och hastigheten återställas i närtid.
  2. Nya infrastruktursatsningar ska bygga på att stärka och effektivisera befintlig infrastruktur. Vi vill bygga på den infrastruktur vi har, bygga bort flaskhalsar, utöka arbetsmarknadsregioner och säkra effektiva transporter av varor och gods. Att vårda det vi har och använda pengarna där de gör mest nytta måste var ledstjärnan.
  3. Samhällsnyttan ska styra vilket färdslag som prioriteras. Utvecklingen mot fossilfria motorer gör stora framsteg. Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte – inom en snar framtid kommer alla trafikslag sannolikt vara fossilfria. Fokus ska vara att skapa ett effektivt transportsystem där samhällsekonomisk lönsamhet och tillväxt står i fokus.
  4. Infrastrukturplanen måste gå att lita på. En infrastrukturplan ska vara en lista över projekt som har en tydlig tidsplan och som är finansierade. Politiken måste prioritera och säkerställa att påbörjade projekt blir klara. Dagens situation – där projekt hackas upp i små delar – medför att det tar för lång tid innan samhällsnyttan med investeringarna uppnås.
  5. Fossilfria transporter kräver stabil tillgång till fossilfri el – i form av sol, vind, vatten och utbyggd kärnkraft. Omställningen från fossilt till fossilfritt kopplar direkt till debatten om den svenska tillgången på el och biodrivmedel. Beräkningar visar att om Sverige ska kunna elektrifiera sin fordonsflotta krävs det ytterligare 26 TWh till dagens årliga förbrukning, 140 TWh. Detta ställer krav på samhället att säkerställa en långsiktigt god tillgång till fossilfri el. För detta krävs energi från sol, vind, vatten och inte minst kärnkraft.
  6. Ordning på Trafikverkets kostnadskontroll. Åtta olika rapporter från Riksrevisionen sedan 2017 konstaterar att de flesta större projekt blir dyrare än beräknat. En stor genomlysning av hela Trafikverkets alla delar behöver initieras omedelbart efter valet 2022.
  7. Flyget ska utvecklas – inte avvecklas. Regeringens stöd till det krisdrabbade flyget har var varit otillräckligt under pandemin. Moderaterna vill utveckla Arlanda till Nordens ledande flygplats – en hubb för jobb och tillväxt. De regionala flygplatserna ska stöttas och rustas för elflyg. En utveckling mot fossilfritt flyg förutsätter vidare att staten tar en mer aktiv roll för att säkerställa framtida storskalig biodrivmedelstillverkning och god tillgång till bland annat vätgas.

Behövs en ny regering

Sverige har en unik chans att bygga en ny, stark och hållbar infrastruktur. I september 2022 har svenska folket möjlighet att välja en ny regering som tar tag i Sveriges problem. Som ser till att infrastrukturen – blodomloppet för jobb, trygghet och tillväxt – fungerar och hållbart bygger vårt land starkt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024