Debatt

Warborn (M): EU ska bli bäst i världen på business

DEBATT. Företagarnas villkor har inte prioriterats tillräckligt högt i EU-politiken. EU ska skapa jobb genom att öka europeisk konkurrenskraft, skriver Jörgen Warborn (M), ny EU-parlamentariker.

Foto: Riksdagen och Valentyn Ogirenko/Reuters/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Jörgen Warborn (M)
Europaparlamentariker


Företagens villkor är en ödesfråga för Europa, och kanske vårt viktigaste allmänintresse. Det är i våra företag, hos drivna entreprenörer och medarbetare som välstånd skapas.

Trots detta har företagarnas villkor inte prioriterats tillräckligt högt i EU-politiken. Följden av det har blivit att Europa halkar efter på den globala marknaden. Detta är mycket dåliga nyheter, inte minst för ett land som Sverige, som bygger halva sitt välstånd på handel.

Europeisk konkurrenskraft

Företagarfrågorna bar mig in i politiken. Redan som 17-åring startade jag mitt första företag och levde sedan många år som småföretagare. Jag vill använda mina erfarenheter som företagare för att driva en ambitiös agenda för bättre företagsklimat.

EU ska skapa jobb genom att öka europeisk konkurrenskraft. 

Politik att driva

  • Mindre byråkrati och regelkrångel

EU:s budget ska vara stram och främja tillväxt – och hålet efter Brexit ska inte fyllas genom höjda skatter på jobb och företagande.

Jörgen Warborn (M)
EU-parlamentariker

EU behöver sätta mål för att minska företagens kostnader för regelbördan, göra bättre konsekvensbeskrivningar för nya regler och förändra eller avskaffa många befintliga regleringar.

Dessutom måste vi stoppa de svenska övertolkningarna när EU:s beslut ska implementeras i svensk lagstiftning.

  • Rättvis konkurrens för svenska företag

EU måste prioritera integrationen på den inre marknaden. Fortfarande har vi långt kvar innan det råder rättvis konkurrens på EU-marknaden.

Protektionistisk politik från enskilda länder och dålig respekt för gemensamt fattade regler är bara några av problemen. Vi behöver också minska antalet skyddade yrken och andra särregler för att släppa loss tjänstemarknadens fulla potential.

Svenska företag kan konkurrera med i princip vem som helst, men det måste ske på rättvisa villkor. 

  • Riva handelshinder och ta ledarskap för frihandel 

EU behöver lägga mycket energi och kraft på att driva en ambitiös frihandelsagenda med moderna avtal.

Det är upp till EU att axla ansvaret för att upprätthålla en fri och rättvis handel och inte hemfalla till protektionism. När USA gör mindre behöver EU göra mer för frihandeln i världen.

  • Ta ledartröjan för digitalisering

EU halkar efter omvärlden vad gäller den digitala ekonomin. Därför måste man få på plats en ambitiös agenda för digitalisering.

I det arbetet är det viktigt att nästa generations mobilnätverk, 5G, lanseras över hela Europa och att vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter i både näringsliv och offentlig sektor. Här behöver man komma åt de fragmenterade regelverken för dataflöden, skapa gemensamma upphovsrättsregler, e-handelsregler och konsumenträttigheter – så att den digitala marknaden blir lika framgångsrik som den för varor. 

  • En stram EU-budget som fokuserar på tillväxt

När Brexit slår till försvinner också stora delar av EU-budgeten. EU måste rätta mun efter matsäck.

Jag vill ställa om budgeten mot det som främjar tillväxt, med mer av forskning och investeringar i till exempel IT-infrastruktur. Inte större jordbruksstöd till franska bönder eller mer bidrag till Östeuropa.

EU:s budget ska vara stram och främja tillväxt – och hålet efter Brexit ska inte fyllas genom höjda skatter på jobb och företagande.

Nämnda personer

Jörgen Warborn

Europaparlamentariker (M)
Strategic brand management (IHM Business School 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00