Debatt

Svenska industrier hotas av EU:s nya läkemedelsregler

Under våren väntas EU-kommissionen presentera ett förslag till ny läkemedelslagstiftning. Det finns dessvärre mycket som pekar på att man går i helt fel riktning, skriver Moderaternas EU-parlamentariker Jessica Polfjärd.

Om kommissionens intention är att öka tillgången till läkemedel, så riskerar dessa förslag snarare blir direkt kontraproduktiva. Det skriver Jessica Polfjärd (M). 
Om kommissionens intention är att öka tillgången till läkemedel, så riskerar dessa förslag snarare blir direkt kontraproduktiva. Det skriver Jessica Polfjärd (M). Foto: Fredrik Persson/TT
Jessica Polfjärd
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Coronapandemin har visat att det finns ett mervärde i att samarbeta i vissa hälsopolitiska frågor på europeisk nivå. Men när EU nu är på väg att uppdatera sin läkemedelslagstiftning är det viktigt att vi stärker europeisk läkemedelsindustri, inte äventyrar den. Det är avgörande för svensk ekonomi, eftersom vår industri sysselsätter mer än 10 000 svenskar och exportvärdet uppgår till mer än 100 miljarder kronor.

I Bryssel är det många som pratar om att EU behöver en mer konkurrenskraftig läkemedelsindustri. I ljuset av detta väntas EU-kommissionen under våren presentera ett förslag till ny läkemedelslagstiftning. Det finns dessvärre mycket som pekar på att man går i helt fel riktning.

EU vill korta patenttiden

Redan i vintras kunde vi ta del av en läckt version av kommissionens förslag och det ser inte lovande ut. Bland annat föreslås en förkortning av tiden som ett läkemedelsföretag, som tagit fram ett läkemedel, kan sälja det med patentskydd. Från dagens tio år vill man korta ner det till åtta år. En stor del av Europas läkemedelsindustri är innovativ, det vill säga att den forskar fram nya läkemedel, och investerar miljarder i forskning och utveckling. Då är patentskydd avgörande, inte minst för svensk del.

Om kommissionens intention är att öka tillgången till läkemedel, så riskerar dessa förslag snarare blir direkt kontraproduktiva. Det verkar finnas en utbredd missuppfattning om vad som faktiskt hjälper Europas medborgare. Det är inte genom att inskränka patent eller styrning från EU om när och hur läkemedel får säljas. Europas framtid måste vara forskning och innovation, inte att kopiera andra kontinenters produkter.

Sveriges industrier påverkas

Om Europas regelverk präglas av krångliga processer och sämre incitament att göra stora investeringar kommer det att påverka Sveriges industri. Ytterst är det patienten som drabbas om inte läkemedel når fram i tid och nya behandlingsmetoder inte blir tillgängliga. 

Sverige ska även i framtiden vara en attraktiv marknad för nya innovationer inom läkemedel. För att det ska bli möjligt måste vi fokusera på högkvalificerade jobb och incitament för forskning och utveckling, inte genom att urgröpa dem. I förlängningen handlar detta om liv och död och huruvida vi i framtiden kommer att ha läkemedel som hjälper oss bota sjukdomar snabbare och med mindre biverkningar. Europa och Sverige både kan och ska ligga i framkant i detta arbete.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00