Protest mot europeiskt gasstöd föll

ENERGI. EU-parlamentarikerna fick inte stöd i utskottet bakom sin protest som skulle stoppa kommissionens förslag till prioriterade energiprojekt.

Industriutskottets ledamöter i EU-parlamentet ställde sig inte bakom den resolution som skulle kunnat leda till att stödpengar till över 50 planerade gasprojekt i unionen stoppades. 44 ledamoter röstade nej och 15 ja till förslaget. Detta gör att protesten får det svårare att tas upp i hela parlamentet, där det krävs en majoritets uppbackning för att kunna stoppa kommissionens förslag.

Den föreslagna listan på PCI-projekt, som samlar ”Energiinfrastrukturprojekt av gemensamt europeiskt intresse”, uppdateras kontinerligt. Under de senaste åren har antalet fossila energi-projekt som föreslås få stöd dragits ner, men fortsatt återfinns flera projekt som bland annat motiveras få stöd för att de säkrar energiförsörjningen, samt att de också kan fasa ut större klimatbovar som kolkraften. 

Rimmar illa 

Motståndarna till den föreslagna listan anser bland annat att det fortsatta stödet rimmar illa med Parisöverenskommelsen. En av parlamentarikerna som är kritiska till utfallet är Jakop Dalunde, MP.

– Vi anser även att det inte är rimligt att skattepengar ska kunna läggas på projekt som riskerar att behöva stängas ner inom några år med nya europeiska miljöbeslut, vilket är en stor risk.

De kritiska parlamentarikerna ger dock inte upp.

– Det finns fortfarande en möjlighet att få in den här frågan till en omröstning i hela parlamentet. Nu satsar vi därför på att bygga den majoritet som krävs där för att kunna stoppa den här listan. 

Bland projekten som nu står kvar på listan så återfinns exempelvis en LNG-terminal i Göteborg, som skulle kunna ta emot flytande gas från bland annat USA:s skiffergasindustri.

Läs mer: Projekten på listan garanteras medel ur ”Fonden för ett sammanlänkat Europa”


Forrige artikel Grönt omtag i den gemensamma jordbrukspolitiken Grönt omtag i den gemensamma jordbrukspolitiken Næste artikel Brexit gynnar Liberalerna Brexit gynnar Liberalerna