Låg kunskap om brexit bland företagen

KORTNYTT. Oron bland företagare är stor för brexit men många små och medelstora svenska företag vet inte hur de ska hantera det enligt Kommerskollegium. 

Kommerskollegium uppskattade i fjol att det finns minst 7 000 svenska små och medelstora företag som enbart har handel med de nuvarande EU-länderna, inräknat Storbritannien. 

Det är i synnerhet dessa företag som behöver analysera vad brexit kan betyda för dem. Trots detta har intresset varit svalt för informationsträffar som Kommerskollegium har anordnat. Fram till nu, då chansen har ökat att det blir en avtalslös brexit. 

– Medvetenheten är större i dag, men det är fortfarande svårt för företagen att se vad som kommer att ske och vad det kommer att innebära för dem, säger Anneli Wengelin, ämnesråd på Kommerskollegium.

Läs också: 8 200 jobb kan försvinna med brexit 

Företag bör se över avtal, undersöka hur restriktioner av den fria rörelsen kan påverka och om tillstånd och certifikat fortfarande håller inom Storbritannien efter brexit menar Wengelin. 

Var sjunde svenskt företag tror att brexit kommer ha en negativ påverkan på verksamheten, och när frågan ställs till företag som handlar direkt med Storbritannien stiger andelen som räknar brexit som negativt för verksamheten till ungefär en tredjedel. De områdena som företagare tror brexit kommer ha störst inverkan på är tullen och momshantering.

Forrige artikel Britter i Sverige kan få respit vid avtalslös Brexit Næste artikel Talman kandiderar till Europaparlamentet  Talman kandiderar till Europaparlamentet