8 200 jobb kan försvinna med brexit

KORTNYTT. 18 miljarder kronor och 8 200 svenska jobb försvinner på två år om EU och Storbritannien inte kommer överens om ett nytt frihandelsavtal, visar en analys från Stockholms handelskammare.

Kostnaden för Sverige om EU och Storbritannien inte kommer överens om ett nytt frihandelsavtal beräknas bli 18 miljarder kronor på två år och 8 200 jobb. 

Den årliga varuexport från Stockholms län till Storbritannien är 20,6 miljarder kronor. Det är också det län som kommer förlora flest jobb om ett frihandelsavtal inte fastslås mellan Storbritannien och EU. Stockholms handelskammares analys uppger att 2 083 jobb kan komma att försvinna.

Andra län som påverkas stort är Västra Götalands län med 1 446 jobb som kan gå förlorade och Skånes län där 1000 jobb kan gå förlorade. Dessa ligger, likt Stockholms län, bland de med högst årlig varuexport till Storbritannien.  

– Brexit kommer att slå mot hela Sverige. Även om flest jobb riskerar att försvinna i de stora länen så kan effekten av brexit i många svenska län bli smärtsam. Inför valet måste nu politikerna inse att det behövs krafttag för att förbättra klimatet för jobb och företagande i hela landet, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande. 

Forrige artikel Insatser mot arbetslöshet har missbedömts Næste artikel Ökade kostnader för inhyrd personal
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.