Miljömålsberedningen (M 2010:04) – En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser
Departement: Miljödepartementet
Utskott: Miljö- och jordbruksutskottet
Status: Sou/ds

23/5
2021
REMISS

Remiss: Havet och människan (SOU 2020:83)

Sista datum att svara på remissen.

18/2
2021

Svensk sjöfart: Havsutredningen fokuserar för lite på lösningar

DEBATT. Vi välkomnar Miljömålsberedningen förslag, men vi saknar lösningarna. För att möjliggöra utveckling av hållbar sjöfart utan negativ påverkan på havet och människan föreslår vi fyra åtgärder, skriver Fredrik Larsson och Suzanne Green från Svensk sjöfart.

Läs mer
21/1
2021

Övergödningspaket räcker inte för att nå målet

HAVSBETÄNKANDET. Insatserna för att bromsa det svenska bidraget till övergödningen av Östersjön har inte varit tillräckliga för att nå vare sig de nationella eller de internationella målen. Men inte heller de nya förslagen räcker hela vägen, enligt flera ledamöter i Miljömålsberedningen.

Läs mer
21/1
2021

Alliansens egen havsmyndighet i snålblåst

HAVSBETÄNKANDET. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna tvekar inför förslagen att utöka Havs- och vattenmyndighetens uppdrag. KD tycker att myndigheten ska läggas ned, SD överväger samma sak och M vill göra en översyn.

Läs mer
21/1
2021

"Kvotplikt kan skapa marknad för återvunna näringsämnen"

DEBATT. Miljömålsberedningen föreslår att fosfor och kväve ska återföras till matproduktion i stället för att slösas bort eller i värsta fall hamna i haven. Nu gäller det att utnyttja enigheten till skarp lagstiftning, skriver representanter för Ragn-Sells.

Läs mer
19/1
2021

C, SD och M skeptiska till att ge havet egen lag

MILJÖMÅLSBEREDNINGEN. Förslaget om en särskild lag för havet får ett varmt välkomnande av både miljörörelsen och miljöminister Isabella Lövin (MP). Men tre av riksdagspartierna är skeptiska till en havsmiljölag och SD:s Martin Kinnunen kallar förslaget "en PR-grej".

Läs mer
19/1
2021

WWF: Ny lag kan stärka livet i haven

DEBATT. Haven mår dåligt efter åratal av överfiske, övergödning, sjöfart, nedskräpning och kemikalieutsläpp. I Miljömålsberedningens havsuppdrag finns ett förslag om en ny havsmiljölag som vi tror kan göra avgörande skillnad, skriver Världsnaturfonden WWF.

Läs mer
15/1
2021
SOU/DS

SOU: Havet och människan (SOU 2020:83)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Havet och människan" till miljödepartementet.

15/1
2021

Miljömålsberedningen: Även havet har en gräns och där är vi nu

DEBATT. I vårt betänkande finns närmare hundra förslag som tillsammans bildar en strategi som leder till en bättre havsmiljö. Det skriver ordförande och de nio ledamöterna i den parlamentariska Miljömålsberedningen.

Läs mer
14/1
2021

Tre tunga frågor för havsutredarna

UTREDNINGSSLÄPP. Havsmiljöinstitutet pekar ut flera kniviga frågor som de hoppas att politikerna i Miljömålsberedningen har kunnat reda ut i sitt senaste uppdrag.

Läs mer
5/1
2020

Miljömålsberedningen: Finlands sak är vår

DEBATT. Finland och Sverige delar en otroligt värdefull resurs. Östersjöns miljösituation är dock minst sagt dålig och det behövs stora insatser för att förbättra situationen. Svenska Miljömålsberedningen reser därför till Finland för att lära och diskutera insatser för att förbättra Östersjöns miljö, skriver ledamöterna i Miljömålsberedningen. 

Läs mer
1/7
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Miljömålsberedningen (M 2010:04) – En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser

Regeringen har tillsatt en utredning.