Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten
Departement: Infrastrukturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

31/1
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten, Dir. 2020:101

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

24/2
2021

"Att skattefinansiera delar av Postnords verksamhet är att slå in på fel väg"

SLUTREPLIK. Postnord har fortfarande en marknadsandel på 80 procent, en andel som dessutom ökar. Detta är ett tydligt bevis för att konkurrensen på den marknad som avreglerades för snart 30 år sedan inte fungerar, skriver Arena för framtidens distribution.

Läs mer
19/2
2021

"Samhällsansvar och samhällsuppdrag är inte samma sak"

SLUTREPLIK. Som statlig bolag har man enligt oss ett samhällsansvar. Postnord distanserar sig dock från ansvaret att dela ut gratistidningar till medborgarna, skriver Gratistidningarna.

Läs mer
17/2
2021

"Gratistidningar är inte en del av samhällsuppdraget"

REPLIK. Utdelning av gratistidningar är en tjänst som Postnord gärna tillhandahåller, men det är inte en del av samhällsuppdraget eftersom gratistidningar inte är adresserade. Det skriver Postnords kommunikationschef.

Läs mer
17/2
2021

"Konkurrenter överlåter den dyra landsbygden till Postnord"

REPLIK. Inom kort kommer samhällsuppdraget att gå med stora underskott. Att en annan del av vår verksamhet, paketverksamheten, går bra är i sammanhanget irrelevant. Brevverksamheten måste stå på egna ben, skriver Postnords vd Annemarie Gardshol.

Läs mer
12/2
2021

"Postnord hänvisar arrogant till någon annan"

SLUTREPLIK. Vi hade hoppats att frågan skulle tas på mer allvar än att arrogant hänvisa till någon annan. På många platser i landet finns ingen annan aktör än Postnord. Repliken är ledsam att läsa, skriver Gratistidningarna.

Läs mer
5/2
2021

Postnord replikerar: Vi måste möta samhällets behov

REPLIK. I takt med att digitaliseringen och e-handeln ökar, minskar brevvolymerna. För att möta de nya behoven måste Postnord anpassa sig. Är man inte är nöjd med våra villkor går det naturligtvis att vända sig till andra aktörer, skriver Emma Riblom.

Läs mer
3/2
2021

"Postlagsutredningen är ett beställningsverk från Postnord"

DEBATT. Postnord är inte i den kris de målar upp. Postmarknadens verkliga problem är bristande kvalitet och långsam anpassning. Subventioner till Postnord är inte lösningen, skriver initiativtagare till Arena för framtidens distribution.

Läs mer
27/1
2021

Debatt: Postnord tar inte sitt samhällsansvar

DEBATT. Postnord försämras drastiskt. De beslutar att dela ut post och tidningar varannan dag. Samtidigt drivs prishöjningar på. Detta är en viktig samhälls- och demokratifråga, skriver Gratistidningarna.

Läs mer
1/10
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten

Regeringen har tillsatt en utredning.

11/6
2020

"Avbryt planerna på en ny distributionsmodell"

SLUTREPLIK. Det blir konstigt när Postnord distanserar sig från sin ägare och talar om staten som en tredje aktör på spelplanen. En drastisk förändring av distributionen ska inte kunna genomföras utan ett stabilt lagstöd sanktionerat av riksdagen, skriver TU. 

Läs mer
5/6
2020

Postnord: Sverige har Nordens hårdaste postreglering

REPLIK. Den samhällsomfattande posttjänsten är inte tänkt att fungera som ett indirekt distributionsstöd för tidningar. Om staten vill upphandla ett distributionsstöd för tidningar tror jag att det vore ett tämligen kostnadseffektivt sätt för staten att stärka en fortsatt medial mångfald, skriver Postnords vd Annemarie Gardshol. 

Läs mer
29/5
2020

TU: Postnord rundar riksdagen

DEBATT. Vi kräver att staten tills vidare ser till att stoppa planerna på en ny distributionsmodell, som Post- och telestyrelsen gett grönt ljus åt. Det skriver representanter för branschorganisationen TU, som anser att Postnord bör invänta den kommande utredningen.

Läs mer
17/4
2020

Debatt: Postlagsutredning – direktiven måste beakta marknadens komplexitet

DEBATT. Det vore direkt olyckligt om direktiven till postlagsutredning inte ser till hela marknadens konkurrensvillkor och ekonomiska förutsättningar. Det skriver fyra representanter för initiativet Arena för framtidens distribution. 

Läs mer
28/2
2020

Debatt: Stoppa att Postnords tryckeri snedvrider konkurrensen

SLUTREPLIK. Det är knappast lämpligt att utnyttja den marknadsdominans som kommer av att man under flera hundra år byggt upp en verksamhet under monopolskydd, skriver Ravindra Parasnis, vd för Grafiska företagen.

Läs mer
21/2
2020

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.

Läs mer
12/2
2020

Debatt: Värna postgången – inte Postnord

DEBATT. En ny postlagsutredning måste handla om hur framtidens postmarknad i Sverige ska fungera på bästa sätt, skriver Ravindra Parasnis, vd för Grafiska företagen.

Läs mer