Mest lästa debattartiklar på Civilsamhälle 2023

Internmoms, studieförbunden och folkbildningen. Det är några av årets mest omdebatterade ämnen på Altinget Civilsamhälle i år. 

Flera av årets mest lästa debattartiklar har riktats till socialminister Jakob Forssmed.
Flera av årets mest lästa debattartiklar har riktats till socialminister Jakob Forssmed.Foto: Johan Nilsson/TT
Anton Säll

”Regeringen ser inte värdet med folkbildningen”

”Studieförbunden vill hålla ihop folkbildningsfamiljen och slå vakt om självförvaltningsmodellen. Därför är det vår bestämda uppfattning att det är Folkbildningsrådet och inte regeringen som ska fördela medel mellan studieförbund och folkhögskolor. Det är inte utan anledning som civilsamhällets grenar till stora delar själva förvaltar de medel de får av staten. Det är garantin för att det finns en armlängds avstånd mellan staten och den ideella sektorn. Att det har varit så historiskt har gett oss en demokrati som vuxit underifrån med starka rötter. Att det får förbli så gör att den kan stå motståndskraftigt och stadigt även i framtida stormar.”

Det skriver Johan Fyrberg och David Samuelsson, Studieförbunden. 

Ibn Rushd: Vi anmäler TV4 till Medieombudsmannen

”Den som läst bortom signalord som sharia, antisemitism, muslimer och barn har redan upptäckt att senaste veckans drev mot studieförbundet Ibn Rushd är en felaktig rapportering av vad som egentligen är ett administrativt dokumentationsärende. Det är helt enkelt inte sant att texter om barnaga, barnäktenskap, antisemitism, kropps- och dödsstraff använts i Ibn Rushds granskade verksamhet.

Ibn Rushd är ett studieförbund. Vi tillhör en hundraårig svensk tradition med demokrati, egenmakt och rätten till bildning i fokus. Hög kvalitet i vår folkbildningsverksamhet är ett viktigt fokus för oss och något vi också är kända för. Vår utredning visar att vår kvalité fortsatt håller även om vissa brister upptäckts i ett antal arrangemang 2019–2021.”

Det skriver Anna Waara, förbundschef, Ibn Rushds studieförbund som ett svar på TV4:s artikel ”Undervisade sjuåringar om sharia och barnaga – för skattepengar”.

Arbetsförmedlingen sviker de arbetslösa

”Regeringens politik säger att den prioriterar långtidsarbetslösa, men det krävs mer än bara höga ambitioner och fina målbilder för att på allvar minska långtidsarbetslösheten. Arbetsförmedlingens nya rutiner hotar att lämna de långtidsarbetslösa i en desperat situation.”  Det skriver företrädare för flera idéburna organisationer i ett gemensamt upprop.

När folkhögskolorna får mindre pengar drabbas personer med funktionsnedsättningar

”Vi uppmanar regeringen, att snarast öka anslaget till folkhögskolorna med 500 mkr, så anslaget kommer tillbaka till 2022 års nivå. Att säkerställa en större långsiktighet för folkhögskolors verksamhet och att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att studera vidare utifrån sina förutsättningar, i enlighet med FN-konventionerna och de globala målen.”

Det skriver sju funktionsrätts- och folkbildningsorganisationer i en gemensam debattartikel.

16 civilsamhällesorganisationer: Avskaffa internmomsen

”Det är uppenbart att det finns ett hinder för ett avskaffande av internmomsen, ett hinder som handlar om byråkratisk tröghet. För att komma över det krävs det politisk vilja. Därför uppmanar vi ledamöterna av riksdagen i allmänhet och skatteutskottet i synnerhet: Gör de ändringar som krävs för att internmomsen ska avskaffas en gång för alla”

Så skrev 16 civilsamhällesorganisationer i ett genemsamt upprop. Bland dessa fanns bland annat Civos, Famna, Röda korset och Sveriges Stadsmissioner.

Nämnda personer

Johan Fyrberg

Generalsekreterare Svenska Ridsportförbundet (tillträder 2024)
Studier i pedagogik (Stockholms uni.), officersutbildningar

David Samuelsson

Generalsekreterare Studieförbunden i samverkan, ordförande Civos
Master i public administration (Harvard University) och magisterexamen i datavetenskap (Uppsala uni.)

Ulrika Stuart Hamilton

Senior rådgivare Reuterman Advokatbyrå
Civilekonom

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00