Debatt

Arbetsförmedlingen sviker de arbetslösa

Regeringens politik säger att den prioriterar långtidsarbetslösa, men det krävs mer än bara höga ambitioner och fina målbilder för att på allvar minska långtidsarbetslösheten. Arbetsförmedlingens nya rutiner hotar att lämna de långtidsarbetslösa i en desperat situation.  Det skriver företrädare för flera idéburna organisationer i ett gemensamt upprop.

Den nya prioritetsordningen riskerar att få förödande konsekvenser för många långtidsarbetslösa, skriver debattörerna.
Den nya prioritetsordningen riskerar att få förödande konsekvenser för många långtidsarbetslösa, skriver debattörerna.Foto: Stina Stjernkvist/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Arbetsförmedlingen har beslutat om nya rutiner som kommer att få allvarliga konsekvenser för många av Sveriges 140 000 långtidsarbetslösa. Att prioritera upphandlade tjänster, som är Arbetsförmedlingens nya inriktning, kommer inte att minska långtidsarbetslösheten.

Undertecknare

Hans-Göran Elo
förbundsdirektör, Arbetsgivaralliansen
Gordon Hahn
ordförande, Coompanion
Ulrika Stuart Hamilton
generalsekreterare, Famna
Helén Ottosson Lovén
generalsekreterare, Svenska Kyrkan
Ulrica Persson
ordförande, Skoopi
David Samuelsson
generalsekreterare, Studieförbunden i Samverkan
Petter Skogar
vd, Fremia
Olle Westberg
generalsekreterare, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Jonas Wihlstrand
generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner
Birgitta Ödmark
vd, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning innebär att upphandlade tjänster kommer att användas så långt det är möjligt. Samtidigt försvinner den fördjupade bedömningen av långtidsarbetslösas arbetsförutsättningar. Därmed riskerar många långtidsarbetslösa att hamna i fel insatser, eller inte få några insatser alls. Det är givetvis helt ohållbart, och inte i linje med regeringens ambitioner.

Mer stöd behövs, inte mindre

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att 12 till 4 procent av de långtidsarbetslösa i dag helt saknar insatser. Det är ett tydligt bevis på att det behövs mer stöd – inte mindre, som är risken med de nya rutinerna. Men arbetsförmedlingen har hittills inte presenterat några hållbara alternativa lösningar eller visat på någon utveckling av nya insatser.

Att prioritera upphandlade tjänster kommer i sig inte att minska långtidsarbetslösheten. Vi tvivlar exempelvis på att Arbetsförmedlingens flaggskepp – Rusta och matcha – är den bästa insatsen för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vår sektor riskerar marginaliseras

Den nya prioritetsordningen riskerar därför att få förödande konsekvenser för många långtidsarbetslösa. Risken är också överhängande att den helt marginaliserar idéburen sektors bidrag inom området. Arbetsintegrerande sociala företag och andra idéburna verksamheter erbjuder den helhetssyn och den individanpassning som kan göra verklig skillnad för många långtidsarbetslösa. De insatserna kan inte slarvas bort, utan att trovärdiga alternativ presenteras.

Vi föreslår fyra åtgärder för att möta den akuta situationen:

  1. Anvisning till arbetsträning och förstärkt arbetsträning måste fortsätta utan förändringar under en övergångsperiod, till dess att andra fungerande insatser finns tillgängliga över hela landet.
  2. Arbetsförmedlingen behöver utveckla en ny upphandlad tjänst i samarbete med idéburna organisationer för att möta de långtidsarbetslösas behov på lång sikt. Det finns redan en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor som kan utgöra grunden för ett sådant samarbete. Idéburna organisationer är väl lämpade att arbeta med denna målgrupp, och den potentialen måste utnyttjas.
  3. Arbetsförmedlingen behöver reservera kontrakt för idéburna organisationer samt inom de lagrum som finns för ägarstrukturer som grundar sig på personalens ägande och vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
  4. Så kallade arbetsintegrerande övningsplatser bör upphandlas och reserveras på samma sätt som i punkt 3, ovan. Antalet platser behöver öka från dagens cirka 430 platser per månad till 5 000 platser per månad, och anställningskravet bör tas bort.

Vi är redo

Vi idéburna organisationer, arbetsintegrerande sociala företag med flera, står redo att samverka för att möta långtidsarbetslöshetens utmaningar. Vi har de möjligheter som krävs för att göra det långsiktigt och med det helhetsperspektiv som behövs.

Regeringens politik säger att den prioriterar långtidsarbetslösa, men det krävs mer än bara höga ambitioner och fina målbilder för att på allvar minska långtidsarbetslösheten. Arbetsförmedlingens nya rutiner hotar att lämna de långtidsarbetslösa i en desperat situation. Det är dags att ta krafttag och på allvar möta de utmaningar som långtidsarbetslösheten innebär.

Nämnda personer

Gordon Hahn

Ordförande Coompanion Sverige
Master i europeisk politik (Mittuniversitet, 2001)

Ulrika Stuart Hamilton

Senior rådgivare Reuterman Advokatbyrå
Civilekonom

Petter Skogar

Vd Fremia
Master i modern europeisk ekonomi (University of Leeds 1995)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00