Lagrådet sätter frågetecken efter förslag om reserverade kontrakt för idéburna

Lagrådet sätter frågetecken efter ett av de tänkta förslagen i regeringens kommande proposition om idéburna aktörer i välfärden. ”Vi har precis tagit emot lagrådets yttrande och måste såklart först analysera det noggrant. Men vår politiska vilja och ambition är att gå vidare med förslaget”, hälsar civilminister Ida Karkiainen (S) via sin pressekreterare.

Civilminister Ida Karkiainen (S) kan komma att gå vidare med de planerade förslagen i propositionen om idéburna aktörer i välfärden. Trots de frågetecken Lagrådet har kring lagutrymmet för att reservera kontrakt.  
Civilminister Ida Karkiainen (S) kan komma att gå vidare med de planerade förslagen i propositionen om idéburna aktörer i välfärden. Trots de frågetecken Lagrådet har kring lagutrymmet för att reservera kontrakt.  Foto: Anders Gustafsson
Anders Gustafsson

Lagrådet pekar i sitt svar på ett otydligt lagutrymme gällande under vilka omständigheter man kan reservera kontrakt för idéburna aktörer. Möjligheten att reservera kontrakt för idéburna aktörer var ett av utredarens förslag. När regeringen skickade sin lagrådsremiss framgick det att man vill ha med det i den proposition som ska läggas den 11 mars.

I sitt svar skriver Lagrådet: ”Enligt Lagrådets mening kan den rättsliga analysen av huruvida den föreslagna paragrafen är förenlig med EU-rätten ifrågasättas.”

De fortsätter med att hänvisa till de tunga remissinstanser som sa samma sak: Konkurrensverket, Kommerskollegium och Upphandlingsmyndigheten. Men Lagrådet landar i följande slutsats:

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00