Debatt

Forssmeds fritidskort missar målet

Att öka det ekonomiska stödet till ungdomsrörelsen är en betydligt bättre idé än regeringens nya fritidskort för barn och unga. Det menar företrädare för Vi unga, Fältbiologerna och Sverok.

Fritidskortet är en av socialminister Jakob Forssmeds (KD) käpphästar.
Fritidskortet är en av socialminister Jakob Forssmeds (KD) käpphästar.Foto: Samuel Steén/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Evelina Strömberg
Förbundsordförande Vi unga
Anton Öhrlund
Generalsekreterare Förbundet Vi unga
Evelina Ferbrache
Förbundsordförande Sverok
Sara Hauge
Generalsekreterare Sverok
Tobias Larsson
Ordförande Fältbiologerna

 

Regeringens förslag om att satsa 700 miljoner kronor på ett nytt fritidskort för barn och unga har ett lovvärt syfte. Tanken är att ge barn och unga, särskilt de från socioekonomiskt utsatta hushåll eller med särskilda behov, ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och föreningsliv. Men är det verkligen den bästa vägen att gå till väga för att hjälpa barn och unga att delta i meningsfulla aktiviteter?

Öka stödet till ungdomsrörelsen

Vi hävdar att samma positiva effekter kan uppnås på ett bättre och mer effektivt sätt genom att i stället öka stödet till ungdomsrörelsen. Under 2024 delade 118 ungdomsorganisationer på 262 miljoner kronor i organisationsbidrag som går till verksamhet för unga och barn. I sitt förarbete till fritidskortets införande har Försäkringskassan påpekat att det kommer kosta skattebetalarna 300 miljoner bara att starta upp administrationen för att införa det, därefter 220 miljoner årligen. Alltså nästan hela kostnaden för ungdomsrörelsen, fast för administration.

Altingets gratis nyhetsbrev

Tanken och syftet med fritidskortet ställer vi oss bakom, men vi tror inte att det verkligen når dem som behöver det mest.

Tanken och syftet med fritidskortet ställer vi oss bakom, men vi tror inte att det verkligen når dem som behöver det mest. Ungdomsrörelsen är redan etablerad och har i många fall expertisen och infrastrukturen för att nå ut till barn och unga i alla samhällsskikt.

Genom att rikta ytterligare finansiellt stöd till ungdomsrörelsen kan vi öka tillgången till en mängd olika aktiviteter på ett mer direkt och målinriktat sätt. Organisationer inom ungdomsrörelsen har ofta lösningar och resurser som är anpassade för barn och unga med olika behov och bakgrund. Vi vet att verksamheter som leds av unga, för unga, lockar fler nya deltagare och skapar mer engagemang bland dem som deltar.

Undvik norska fiaskot

Vi är öppna för ett handslag med regeringen för att nå fler än dem vi når i dag. Det är resurserna, inte viljan, som saknas för att uppnå det som är syftet med fritidskortet. Det vore en bättre idé att förstärka organisationsbidraget till MUCF med 700 miljoner kronor. Det skulle stärka organisationernas verksamhet så att de kan uppnå regeringens och socialminister Jakob Forssmeds (KD) syfte med fritidskortet.

Det skulle dessutom bidra till att stärka ungdomsrörelsens kapacitet att fortsätta erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn och unga i framtiden. Det handlar inte bara om att presentera en kortsiktig lösning, utan om att investera i våra barns och ungas långsiktiga välbefinnande och utveckling.

Vi måste vara smarta och strategiska när vi investerar i vår och våra barns framtid. Regeringen har en möjlighet att uppnå samma syfte genom att ändra planen för pengarna avsatta till fritidskortet. Då minskar den risken för samma fiasko som uppstod i Norge i samband med en liknande satsning.

300 miljoner för administration

Att öka stödet till ungdomsrörelsen är ett klokt val som ger mer direkt och målinriktad hjälp till dem som behöver det mest, samtidigt som vi undviker 300 miljoner till nya administrationskostnader. För oss är det ett enkelt val, det borde det även vara för regeringen.

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

Anton Öhrlund

Generalsekreterare Förbundet Vi unga
Statsvetenskap (Umeå uni., 2019)

Tobias Larsson

Ordförande Fältbiologerna

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00