Kammarkollegiet ska upprätta register över idéburna aktörer

Regeringen har beslutat att Kammarkollegiet får uppdraget att inrätta ett system för registrering av idéburna organisationer. De ska också förbereda tillsynen över de aktörer som registrerar sig. 

Anders Gustafsson

Bakgrunden är den nya lag om idéburna aktörer i välfärden som riksdagen antog den 2 juni och som börjar gälla vid årsskiftet.

En viktig del av uppdraget har varit att få fram en definition av begreppet. Nu blir det Kammarkollegiets uppgift att upprätta registret, som är frivilligt att ansluta sig till.

– Idéburna organisationer spelar en viktig roll och har mycket att bidra med inom den offentligt finansierade välfärden. Syftet med registret är dels att synliggöra och tillvarata den idéburna sektorns kompetens och erfarenhet, dels att underlätta kontakterna med det offentliga. En registrering ska fungera som en kvalitetsstämpel för idéburna organisationer, säger civilminister Ida Karkiainen (S) i ett pressmeddelande. 

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00