Vallöftet: MP:s omställningslag ska klara krock med utsläppshandel

Som en av de prioriterade åtgärderna i partiets klimatfärdplan vill Miljöpartiet se en ”omställningslag” för att få näringslivet att fasa ut de fossila utsläppen. Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, håller inte med om att förslaget skulle krocka med utsläppshandeln.

Med en omställningslag menar MP att fler industrier ska ta samma steg som gjorts inom delar av stålindustrin. <br>
Med en omställningslag menar MP att fler industrier ska ta samma steg som gjorts inom delar av stålindustrin.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Jacob Hederos

Med inspiration från kolutfasningsplanerna i Tyskland och den finska motsvarigheten har Miljöpartiet i sin klimatfärdplan och valmanifest lagt in förslaget att införa en omställningslag.

Men i likhet med den debatt som nu råder i frågan om det reviderade industriutsläppsdirektivet, så innebär krav på utfasningsplaner hos enskilda bolag flera svåra frågor om gränsdragningar.

Samtidigt innebär ett införande av utfasningsplaner – med ett slutdatum för fossila utsläpp till år 2030 – att en dubbel styrning uppkommer i förhållande till EU:s utsläppshandel, vilket bland annat leder till att utsläppen i stället kan öka på annat håll inom handels utsläppstak.

Lorentz Tovatt (MP) anser dock att tidigare erfarenheter pekar på att det är motiverat att gå fram nationellt. Dels med morötter i form av stora statliga investeringar och stöd från denn årliga 100-miljarderspott som partiet också vill se. Dels med piska och hot om böter mot dem som inte når målen i planerna, utan motiverade undantag.

Vi anser att historien har givit oss rätt när vi säger att det är framgångsrikt att agera även inom utsläppshandeln.

Har det verkligen vidtagits skarpare åtgärder nationellt? Är det inte bara marknaden som kunnat, för att det varit fördelaktigt?

– Det är en kombination. Vi, och även andra länder, har ju haft en hel del styrmedel inom sektorn. Vi har ju industrikliv och den typen av åtgärder i Sverige, sedan har Tyskland sin utfasningsplan för kolet.