Tre av fem elever oroar sig för att de saknar tillräckliga kunskaper

Enligt en ny rapport från Elevernas riksförbund upplever en majoritet elever en ökad oro inför framtiden. Eleverna känner att de saknar kunskaper för framtida studier och oroar sig över att deras betyg kommer försämras. 

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX
Rebecka Prahl

Skolan var inte rustad för den här krisen och det som hände var att man tummade på elevens rättigheter.

Chiara Bergmark, ordförande Elevernas riksförbund

Tre av fyra elever upplever en ökad oro inför framtiden, visar en ny undersökning från Elevernas riksförbund, som har tillfrågat 1 184 elever i åldrarna 13 till 19 år.

66 procent av de tillfrågade eleverna är oroliga att de inte kan prestera på samma sätt som före pandemin, 62 procent känner inte att de har tillräckliga kunskaper för framtida studier och 68 procent av eleverna oroar sig över att deras betyg kommer ta stryk till följd av pandemin.

– Jag reagerar starkt på att man känner att man inte fått den kunskap som man behöver för att kunna klara sig i framtiden, säger Chiara Bergmark, ordförande för Elevernas riksförbund, till Altinget.

Rapporten visar även, precis som många tidigare rapporter, på en ökad psykisk ohälsa bland eleverna till följd av pandemin.

Det som är otroligt viktigt är att man inte släpper pandemin och dess konsekvenser. Den har satt djupa spår i vårt utbildningssystem och hos så många elever. 

Chiara Bergmark, ordförande Elevernas riksförbund

– Om vi inte fångar upp de elever som upplever att de i samband med pandemin inte kunde prestera på samma sätt som innan – då har vi en generation som riskerar att inte lyckas på samma sätt som de hade kunnat göra om inte pandemin hade skett.  

Enkäten undersöks också elevers organisering och inflytande under pandemin.  

– Vi har frågat om möjligheten att bedriva verksamhet i föreningarna. Resultatet visar mycket tydligt att skolan inte var rustad för den här krisen och det som hände var att man tummade på elevens rättigheter.  

– När elevers möjlighet till organisering och inflytande krymper i kombination med att den psykiska hälsan försämras och oron ökar så finns det en stor risk för att vi faktiskt har en förlorad generation.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.