Skattekontor blir kvar

FLYTTSTOPP. Skatteverket har beslutat att vänta med den planerade nedläggningen av nio kontor på mindre orter. Regeringen ska ge Statskontoret i uppdrag att ta fram nya principer för myndigheters lokalisering, och Skatteverket väntar därför med att göra några ändringar.

– I avvaktan på vad regeringen kommer fram till kommer Skatteverket inte att fatta beslut nu om den föreslagna förändringen om flytt av verksamhet från nio orter, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Protesterna har varit omfattande mot Skatteverkets planerade omlokalisering på de berörda orterna. Generaldirektören har också varit inkallad till riksdagens skatteutskott för att förklara sig.

Uppdraget till Statskontoret är inte färdigformulerat än, men ska redovisas till regeringen någon gång nästa år.

Forrige artikel Lövin försvarar utnämningen av Weiderud Næste artikel Krav på automatiskt nödlarm i nya bilar
Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

DEBATT. Det finns en skevhet i att gigarbetare förväntas betala skatt samtidigt som de inte omfattas av det sociala skyddsnätet. Det kan innebära att individer underrapporterar sina inkomster och att de tar risker, skriver Claire Ingram Bogusz och Martin Svensson.

"Inse sanningen – det finns inte plats för vargen i Sverige"

DEBATT. Med Sveriges förutsättningar finns det inte utrymme att hysa en vargpopulation i landet. Det skriver Solveig Larsson och Jens Gustafsson från Jägarnas riksförbund, som menar att resultatet av en vargetablering är en avfolkad landsbygd.