Skarp kritik i civilsamhällets coronarapport

Bristande statistik och utlovade ersättningar som aldrig kom. Det är bitvis frän kritik som framförs i den coronarapport för civilsamhället som intresseorganisationerna Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige lanserar i dag onsdag.

Civilsamhället såg tidigt under pandemin de ökade behoven. Nu släpper fyra intresseorganisationer en rapport. Många äldre kontaktade till exempel Svenska kyrkan för att få hjälp med mat och mediciner. Som här, när Sharokh "Markus" Hashenpuri och Noakh Smeds hjälpte Karl-Evert Svensson att handla. (Arkivbild)
Civilsamhället såg tidigt under pandemin de ökade behoven. Nu släpper fyra intresseorganisationer en rapport. Många äldre kontaktade till exempel Svenska kyrkan för att få hjälp med mat och mediciner. Som här, när Sharokh "Markus" Hashenpuri och Noakh Smeds hjälpte Karl-Evert Svensson att handla. (Arkivbild)Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT
Anders Gustafsson

– En viktig slutsats för Sverige är att vi måste rycka upp oss när det gäller samordning, datainsamling, transparens och kunskap i att differentiera mellan idéburna, kommersiella och offentliga aktörer, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Ulrika Stuart Hamilton, Famna.
Ulrika Stuart Hamilton, Famna. Foto: Famna

– IVO säger till exempel att det finns drygt 1 700 särskilda boenden i Sverige, Socialstyrelsen räknar med 2 000. Det där är sådant man tror ska fungera i vårt samhälle, men det gör det inte, säger Stuart Hamilton.

Inför Coronakommissionen

På fredag presenterar Coronakomissionen sitt slutbetänkande, och rapporten ”Pandemin och civilsamhället – konsekvenser, insatser och stödåtgärder” är ett inlägg i debatten.  

Famna försökte få Coronakommissionen att dela upp välfärden i tre sektorer, men också att titta på äldreomsorgen utifrån vilka som lägger ut den på entreprenad och vilka som utför i egen, kommunal regi.

– Skillnaden spelar roll, bland annat för vårt eget kvalitetsarbete. Vi jobbade under stor del av 2020 och delar av 2021 med att försöka få fram den här informationen och relatera den till smittspridning och överdödlighet. Men vi körde huvudet i väggen gång på gång. Det gick helt enkelt inte, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Fick inte utlovad kompensation

Karin Liljeblad är senior branschexpert för idéburen välfärd hos Fremia. Hon är kritisk till att de idéburna aktörerna inte har kompenserats för sina merkostnader och så kallade stilleståndskostnader, trots att staten har sagt att man skulle ersätta merkostnader för pandemihantering. 

Karin Liljeblad, Fremia.
Karin Liljeblad, Fremia. Foto: Fremia

– Inom sjukvården har det blivit många uteblivna patientbesök och flera idéburna omsorgsgivare har haft tomma platser på sina äldreboenden innan man kom i gång med vaccinationerna. De intäktstappen har de idéburna aktörerna inte fått ersättning för, säger hon till Altinget.

– När väl Socialstyrelsen gav instruktioner om vad kommuner och regioner kunde söka stöd för, så blev beskedet att man inte kunde få ersättning för intäktstapp. För en region eller en kommun är det kanske inte så allvarligt, men för en mindre idéburen verksamhet är det ett rejält avbräck, säger Liljeblad.

Hur då?

– När det plötsligt blir tomma platser i äldreomsorgen så måste den idéburna aktören bära de kostnaderna själv. Vi har ett exempel där en aktör precis skulle starta ett LSS-boende. De fick bära kostnaden för de tomma platserna själva. Vi ser också att kommunerna inte har gett de idéburna verksamheterna kompensation för deras pandemirelaterade merkostnader under förra året, trots fortsatt stora behov av skyddsutrustning och smittskyddsåtgärder, säger Karin Liljeblad.

När det gäller den långsiktiga finansieringen, så kunde staten ha gått in och matchat gåvor. Jag noterar att utredningen Återstart för kulturen föreslog ett sådant matchningssystem, precis som vi gör.

Charlotte Rydh
Generalsekreterare, Giva Sverige

Fulla gallerior, tomma teatrar

I rapporten kritiseras restriktionerna för att ha varit svårbegripliga, både när det gäller utformningen och effekterna. Konsekvenserna har blivit välbesökta gallerior men tomma idrottshallar, kyrkor och teatrar.

Vidare skriver man i rapporten om de ökade behoven. Till exempel vittnade kvinnojourerna, Hela Människan och Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner om hur fler sökte deras hjälp. Svenska kyrkan såg hur allt fler behövde hjälp med sorgebearbetning och att hantera självmordstankar.

Fann nya volontärer

En av de positiva berättelserna kommer från Göteborgs Stadsmission. Pandemin gjorde att flera av deras äldre volontärer i riskgruppen inte kunde delta, men man lyckades rekrytera ungefär 300 nya. Flera av dem var korttidspermitterade från Volvo och andra större företag i Göteborg. De har fortsatt med volontärarbete, även efter att de har kunnat gå tillbaka till jobbet.

Rapporten kritiserar regeringens princip för coronastöd, att kompensera för inkomstbortfall till följd av restriktionerna. ”Men vad händer när verksamheten inte bygger på intäkter utan på människors tid och ideella engagemang?”, frågar man sig.

Statligt matchade gåvor

De nämner Hela Människan, IOGT-NTO:s gruppverksamheter och många av Röda Korsets och Erikshjälpens secondhandaffärer, som också fungerar som sociala mötesplatser.

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, menar att civilsamhällets särart inte har tagits med i de politiska besluten.

Charlotte Rydh, Giva Sverige. 
Charlotte Rydh, Giva Sverige.  Foto: Christin Philipson

– Bland annat exkluderas stiftelser från vissa av pandemistöden. Stöden är utformade utifrån storföretagens logik, inte civilsamhälle eller småföretag.

– När det gäller den långsiktiga finansieringen, så kunde staten ha gått in och matchat gåvor. Jag noterar att utredningen Återstart för kulturen föreslog ett sådant matchningssystem, precis som vi gör, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Nämnda personer

Ulrika Stuart Hamilton

Senior rådgivare Reuterman Advokatbyrå
Civilekonom

Karin Liljeblad

Branschexpert idéburen välfärd Fremia
fil. kand. internationell ekonomi (Uppsala uni.)

Charlotte Rydh

Generalsekreterare Giva Sverige, ordförande European fundraising association
Master i internationell ekonomi (Handelshögskolan i Stockholm, 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00