Shekarabi om regionfrågan: ”Inte sakpolitiken som stod i vägen”

När Ardalan Shekarabi (S) var civilminister var det nära att den politiska visionen om regionomvandling och storregioner drevs igenom. Men han stupade på målsnöret då det parlamentariska stödet plötsligt försvann. Enligt Shekarabi var samarbetet känsligt för dåvarande allianspartierna. ”Sorgligt att KD inte stod upp för sina idéer”, säger Shekarabi. Läs Altingets artikelserie Den eviga regionreformen.

När Ardalan Shekarabi (S) var civilminister var frågan om samarbete känslig för Allianspartierna. När förslaget om en regionreform till slut låg på bordet drog sig flera partier ur.
När Ardalan Shekarabi (S) var civilminister var frågan om samarbete känslig för Allianspartierna. När förslaget om en regionreform till slut låg på bordet drog sig flera partier ur. Foto: Henrik Montgomery/TT
Marie Lundahl

Regionernas indelning har stått på den politiska dagordningen till och från sedan 1990-talet.

– Frågan är om det är politisk möjligt att driva igenom regionreformer. Min erfarenhet är att det är väldigt svårt, även om det var nära den gången jag höll på med den frågan, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i en intervju med Altinget.

Då gjorde vi bedömningen att förstatligande inte var svaret på alla utmaningar som offentliga välfärden mötte.

Regionsutvecklingen fortsatte efter millennieskiftet och år 2011 blev de så kallade regionförsöken med Region Skåne och Västra Götalandsregionen permanenta.

Mellan 2014 och 2019 var Ardalan Shekarabi civilminister och stod i spetsen för regeringen med att driva frågan om en ny regionuppdelning. Han konstaterar att coronapandemin åter igen aktualiserat frågan.

– Att det finns ett stort behov av att förändra och förstärka strukturen för svensk sjukvård råder det ingen tvekan om, säger han.