SD-ledamöter: Regeringen utarmar det kommunala självstyret

DEBATT. Det är hög tid att öka folkets makt genom folkinitiativ, i stället för att utarma det kommunala självstyret som regeringen envisas med. Ju mer tondöv politiken är, desto viktigare blir folkinitiativ. Det skriver Staffan Eklöf och Fredrik Lindahl (SD).

Staffan Eklöf (SD)
Riksdagsledamot
Fredrik Lindahl (SD)
Riksdagsledamot


Är du nöjd med att gå till valurnan vart fjärde år? Tycker du att du kan lita på att vi politiker i valrörelsen kan förutsäga alla frågor som kommer att komma upp inom de följande fyra åren och att vi har just dina lösningar på problemen?

Om man har tur kan det vara precis så. Men det kan lika gärna vara så att nya frågor kommer upp eller att omständigheterna ändras. Allt mer hinner hända på fyra år. Se bara på kärnkraftsfrågan, migrationsdebatten eller på etablering av vindkraftverk i din hemkommun.

Manifesteras av folkinitiativ

Vi anser att demokrati förutsätter att folket har möjlighet att utgöra en självständig aktör vid sidan av det etablerade valda styret på riksnivå, i regionerna och i kommunerna.

Den insikten manifesteras på kommunal och regional nivå inte minst av det så kallade folkinitiativet i kommunallagen. Folkinitiativ är ett verktyg för medborgare i kommunen eller regionen att kräva en rådgivande folkomröstning om en fråga genom att samla underskrifter.

"Nödvändigt komplement"

Därför lägger vi fram förslag i riksdagen om ändring av kommunallagen för att underlätta för medborgarna att ta folkinitiativ i kommuner och regioner. Bland annat ska färre underskrifter krävas. Folkomröstningar är ett nödvändigt komplement till den parlamentariska demokratin och när medborgarna själva kan initiera dem blir det en möjlighet för dem att påverka den politiska dagordningen.

Folkinitiativ är ett viktigt verktyg för medborgarna att under mandatperioden kunna uttrycka sitt missnöje eller åsikt i principiellt viktiga frågor, i flera fall där det politiska läget varit okänt inför valdagen och har uppkommit under själva mandatperioden.

Ju mer tondöv den rådande politiken är, desto viktigare är den funktionen för en fungerande demokrati.

Staten kan betala

Visst kan man invända mot tankar om fler folkomröstningar och det görs frekvent. Men för varje invändning finns en lösning. Tänk om man hade gett upp så lätt när parlamentarismen var ung.

En av invändningarna mot folkomröstningar, som man hör i kommunala sammanhang, är att det kostar för mycket. Om våra förslag om underlättande av folkinitiativ går igenom kommer förstås många fler folkinitiativ och folkomröstningar att komma till stånd.

Man behöver således titta på en eventuell lösning med att staten i stället kan gå in och betala hela eller delar av kommunernas kostnader för folkomröstningar som uppstått till följd av ett folkinitiativ. Det skulle hindra att kostnaden blir ett verkligt hinder eller används som ett svepskäl för att stoppa folkomröstningar i fullmäktigeförsamlingar.

Lyft kommunalt självstyre

Regeringen går i motsatt riktning. Den utarmar det kommunala självstyret. Förra mandatperioden med bosättningslagen som tvingar kommuner att ta emot invandrare och nu med förslag om att ta bort det kommunala inflytandet över vindkraftsutbyggnad i kommunen.

Trots det försöker Socialdemokraterna och Stefan Löfven systematiskt att skrämma väljarkåren genom att gång på gång betona att ett regeringsskifte skulle innebära ett hot mot demokratin. Retoriken är felaktig och skadlig. Det riskerar tilltron till politiker och riskerar därmed att urholka demokratin.

Värna ett politiskt samtalsklimat med många röster och slå vakt om regeringsformens portalparagraf – att all offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Forrige artikel Regiontopp (M): Regiontopp (M): "Myndigheter har inte alltid varit att lita på" Næste artikel Regiontopp (C): Måste fortsätta följa råden – oavsett hur trötta vi är Regiontopp (C): Måste fortsätta följa råden – oavsett hur trötta vi är
Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

DEBATT. Vår sammantagna bedömning är att studieförbundens uppblåsta verksamhet handlar om ett gigantiskt fuskbygge av svindlande proportioner. Det går inte att lita på en enda officiell siffra, skriver Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom.

"Borde gå en orkan av skamkänslor över Vård-Sverige"

DEBATT. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun. De äldres rätt till en god omsorg måste prioriteras nu, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna.