Replik: "Stockholms Stadsmission har inte stängt ner"

REPLIK. Stockholms Stadsmission har inte stängt ner sina allmänna utrymmen som Jeanette Höglund påstår. Många av våra deltagare tillhör gruppen som riskerar bli mycket allvarligt sjuka vid smitta och det är extra viktigt att de får fortsatt hjälp av både civilsamhället och av staden, skriver Jonas Wihlstrand, Stockholms Stadsmission.

Jonas Wihlstrand
Socialchef, Stockholms Stadsmission


Stockholms Stadsmission har inte stängt ner sina allmänna utrymmen som Jeanette Höglund påstår i sin debattartikel från den 18/3.

Som vi alla är väl medvetna om är läget akut när vi i Stockholm nu har en samhällsspridning av coronaviruset (covid-19). Inom Stockholms Stadsmission driver vi flera former av verksamheter för människor i utsatthet och hemlöshet.

I varje enhet har det de senaste veckorna pågått och fortgår ett intensivt arbete där vi utarbetat rutiner för våra högriskverksamheter. Det innebär bland annat att vi ser över hur varje verksamhet prioriterar och agerar för att på bästa sätt kunna fortsätta ta emot alla våra deltagare med målet att våra åtgärder ska gagna deltagarnas hälsa och trygghet.

"Fortsätter hålla öppet"

I och med risken att många i samhället kommer bli smittade fokuserar vi också på att planera för extra bemanning vid behov. Ett annat exempel är att vi i våra dagverksamheter koncentrerar oss på att ge basbehovsstöd, som exempelvis Stockholms Stadsmissions dagverksamhet St Paul, som vi fortsätter hålla öppet. Där delar vi ut matpaket och jobbar för att hitta lösningar för att på bästa sätt hjälpa människor i utsatthet.

Måste få fortsatt hjälp

Vi är helt eniga med Jeanette Höglund om att människor i hemlöshet lever i en enormt utsatt livssituation och att de just nu behöver allt stöd de kan få och att vi alla tillsammans jobbar för att de ska få fortsatt hjälp och stöd.

Många av våra deltagare tillhör den grupp som löper mycket stor risk att bli allvarligt sjuka vid smitta. Därför är det extra viktigt att våra deltagare som redan lever i en utsatt livssituation får fortsatt hjälp av både civilsamhället och av staden.

"Förbereder våra verksamheter"

Nu är det viktigare än någonsin att vi alla tillsammans agerar klokt, följer myndigheternas rekommendationer, värnar om varandra och särskilt tänker på alla människor som redan lever i en utsatt livssituation och som nu riskerar att bli mycket sjuka.

Vi följer utvecklingen och förbereder våra verksamheter så långt det går. Vi är alla medvetna om att läget kan förändras drastiskt och att nya beslut får tas utifrån det.

Vårt mål är att på bästa sätt kunna fortsätta driva verksamhet för alla våra deltagare som lever i utsatthet och som behöver akut stöd och hjälp av oss.

Tema: Corona

Forrige artikel SSU replikerar: Gud bevare oss från SDU:s intuition och järnhand SSU replikerar: Gud bevare oss från SDU:s intuition och järnhand Næste artikel "S och SSU saknar all trovärdighet inom försvars- och säkerhetspolitik"