Replik: Skogsnäringen bör kompensera Birgitta

REPLIK. Mellanskog struntar i sitt ansvar och skyller i stället på Skogsstyrelsen. Det är inte vackert. Den rimliga lösningen är att näringen kollektivt kompenserar dem som förlorar på nyckelbiotoper, skriver miljökonsulten Magnus Nilsson.

Magnus Nilsson
Miljökonsult och författare till ”Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar”


I Altinget (16/6 2020) berättar ledningen i skogsägarföreningen Mellanskog om medlemmen Birgitta, som avstod från att sälja sin skog sedan inventerare från Skogsstyrelsen konstaterat att 70 procent av fastigheten utgjordes av så kallad nyckelbiotop, vilket radikalt sänkte marknadsvärdet.

För stora köpare av svenska skogsprodukter, som Tetrapak och Ikea, är hög miljöprofil avgörande. Därför vill de märka sina produkter med skogscertifieringssystemet FSC:s logotyp.

För den svenska skogsnäringen är FSC-loggan värd miljarder. Men FSC-produkter får inte innehålla fibrer från nyckelbiotoper. Av ekonomiska skäl bojkottar svenska skogsföretag därför sådant virke.

Osant påstående

Mellanskogsföreträdarna skriver ”Vad som är en nyckelbiotop avgörs av myndigheten Skogsstyrelsen.” Det är osant.

Skogsstyrelsen har definierat begreppet ”nyckelbiotop”, men det är industrins och virkesköparnas ansvar att säkra att nyckelbiotoper identifieras och undantas från avverkning.

Skyll inte på Skogsstyrelsen

De flesta markägare har inga eller få nyckelbiotoper och har enbart fördelar av systemet. Mellanskog och andra virkesköpare lämnar sådana som Birgitta, med väldigt stora andel nyckelbiotop, i sticket.

Den rimliga lösningen är att näringen kollektivt kompenserar Birgitta och andra förlorare. Mellanskog struntar i det ansvaret och skyller i stället på Skogsstyrelsen. Det är inte vackert.

Forrige artikel "Skogsbranschen måste börjar ta sitt producentansvar på allvar" Næste artikel KK-stiftelsen: Kompetensutveckling är nyckeln till att återstarta Sverige KK-stiftelsen: Kompetensutveckling är nyckeln till att återstarta Sverige
 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Skogsindustrin grundar sin bojkott på illegal myndighetsutövning.

  Det saknas författningsmässigt stöd för Skogsstyrelsens registreringar av nyckelbiotoper. Dessutom vägrar Skogsstyrelsen att diarieföra sina beslut om registreringar och tillställa skogsägaren sitt beslut med besvärshänvisning. Däremot tillställer Skogsstyrelsen resultaten till Skogsindustrin vars bojkott stöds av Skogsstyrelsen och regeringen. Tjänstemän som utför registreringen saknar tjänstemannaansvar. Lobbyorganisationer utför inventeringar som den ansvarsbefriade tjänstemannen registrerar utan kontroll.

  FSC och skogsindustrin uppträder fullständigt ansvarslöst och grundar sin verksamhet på rena olagligheter och kräver att enskilda skogsägare skall godkänna det i skriftliga avtal.

  Magnus Nilsson måste ha fått en rejäl omgång av "Tillitsdelegationen" eftersom han försvarar Skogsstyrelsens, Regeringens och skogsindustrins agerande.

Överblick: Stu(v)a om vaccinationskön och Estoniadykning i sommar

Överblick: Stu(v)a om vaccinationskön och Estoniadykning i sommar

ÖVERBLICK. (V)-ledaren Nooshi Dadgostar vill låta servicepersonal gå före i vaccinkön, regeringen föreslår lagändring om Estonias gravfrid, finska folket vill att statsminister Sanna Marin blir president och hård kritik mot C-topp efter angrepp mot Liberalerna på förintelsens minnesdag.