Debatt

Replik: Skogsnäringen bör kompensera Birgitta

REPLIK. Mellanskog struntar i sitt ansvar och skyller i stället på Skogsstyrelsen. Det är inte vackert. Den rimliga lösningen är att näringen kollektivt kompenserar dem som förlorar på nyckelbiotoper, skriver miljökonsulten Magnus Nilsson.

"Mellanskogsföreträdarna skriver ”Vad som är en nyckelbiotop avgörs av myndigheten Skogsstyrelsen.” Det är osant."
"Mellanskogsföreträdarna skriver ”Vad som är en nyckelbiotop avgörs av myndigheten Skogsstyrelsen.” Det är osant."Foto: Josefin Olsson, Naturvårdsverket
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Magnus Nilsson
Miljökonsult och författare till ”Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar”


I Altinget (16/6 2020) berättar ledningen i skogsägarföreningen Mellanskog om medlemmen Birgitta, som avstod från att sälja sin skog sedan inventerare från Skogsstyrelsen konstaterat att 70 procent av fastigheten utgjordes av så kallad nyckelbiotop, vilket radikalt sänkte marknadsvärdet.

Läs också

För stora köpare av svenska skogsprodukter, som Tetrapak och Ikea, är hög miljöprofil avgörande. Därför vill de märka sina produkter med skogscertifieringssystemet FSC:s logotyp.

För den svenska skogsnäringen är FSC-loggan värd miljarder. Men FSC-produkter får inte innehålla fibrer från nyckelbiotoper. Av ekonomiska skäl bojkottar svenska skogsföretag därför sådant virke.

Osant påstående

För den svenska skogsnäringen är FSC-loggan värd miljarder. Men FSC-produkter får inte innehålla fibrer från nyckelbiotoper.

Magnus Nilsson
Miljökonsult

Mellanskogsföreträdarna skriver ”Vad som är en nyckelbiotop avgörs av myndigheten Skogsstyrelsen.” Det är osant.

Skogsstyrelsen har definierat begreppet ”nyckelbiotop”, men det är industrins och virkesköparnas ansvar att säkra att nyckelbiotoper identifieras och undantas från avverkning.

Skyll inte på Skogsstyrelsen

De flesta markägare har inga eller få nyckelbiotoper och har enbart fördelar av systemet. Mellanskog och andra virkesköpare lämnar sådana som Birgitta, med väldigt stora andel nyckelbiotop, i sticket.

Den rimliga lösningen är att näringen kollektivt kompenserar Birgitta och andra förlorare. Mellanskog struntar i det ansvaret och skyller i stället på Skogsstyrelsen. Det är inte vackert.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

"Skogsbranschen måste börjar ta sitt producentansvar på allvar"

När Mellanskog klagar på att Skogsstyrelsen tar fram kunskapsunderlag om var nyckelbiotoperna finns visar man bara att man inte vill veta. Miljövärdena finns förstås där oavsett om de pekas ut, skriver Aron Westholm, doktorand i offentlig rätt.

Skogsstyrelsen: Hur ser Mellanskog på sektorsansvaret?

Sektorsansvaret är en bärande del i dagens skogspolitik och det vore intressant om Mellanskog kunde utveckla hur de ser på sektorsansvaret i naturvårdsfrågor. Det skriver Skogsstyrelsens Herman Sundqvist och Jonas Löfstedt i en replik. 

Mellanskog: Svensk skogspolitik har kört i diket

För många markägare som får nyckelbiotoper registrerade på sin mark innebär det en ekonomisk katastrof och ett raserat förtroende för myndighetsutövning, skriver Mellanskog.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00