Regeringen beslutar om nytt mediestöd – lokaljournalistik prioriteras

Under torsdagen fattade regeringen beslut om ett nytt stödsystem för medier. Fokus ligger på de lokala och regionala medierna. Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv föreslås besluta vem som tilldelas stödet.

På onsdagen presenterade kulturminister Parisa Liljestrand (M) propositionen om det nya mediestödet som regeringen fattar beslut om på torsdagen.
På onsdagen presenterade kulturminister Parisa Liljestrand (M) propositionen om det nya mediestödet som regeringen fattar beslut om på torsdagen.Foto: Marko Säävälä/TT
Rebecka Prahl

Regeringen fattade beslut om en proposition om nytt mediestöd under torsdagen. 

– Problemet med det nuvarande systemet är att presstödet bygger på en papperstidningsmodell. Vi måste hitta en ny form för en ny mediemarknad, sade kulturminister Parisa Liljestrand (M) på en pressträff på onsdagen. 

Förslaget om ett nytt mediestöd kommer från Mats Svegfors Mediestödsutredning. I juni 2022 lämnades utredningen över till förra regeringen och har sedan dess beretts inom Regeringskansliet.

– Vi har utgått ifrån utredningens förslag när vi berett frågan, men vi har också hanterat de remissynpunkter som kommit in. Vi har landat i en proposition som i mångt och mycket ligger nära utredningens förslag, säger Liljestrand, som räknar med ett brett stöd för propositionen bland riksdagspartierna. 

Läs också

Mediestödet ska lämnas till nyhetsmedier som bedriver en ”fortlöpande nyhetsförmedling och som har ett redaktionellt innehåll av en viss omfattning” och det redaktionella materialet ska huvudsakligen vara egenproducerat och ha ett fokus på nyhetsförmedling och granskning.

Fokus på lokal journalistik

– Fokus kommer ligga på att stötta den viktiga lokala och regionala journalistiken i hela landet. Stödet kommer även bidra till en mångfald på den nationella marknaden, enligt Parisa Liljestrand. 

Men regeringen kommer inte sätta några siffror i propositionen för hur fördelningen kommer se ut mellan lokala och nationella medier, utan detta formuleras i en förordning som tas fram parallellt.

– Min bedömning är att regeringen i hög utsträckning beaktat nischtidningarna, bland annat genom skrivningar i förordningen. Jag känner mig väl förvissad i att vi kommer omhänderta det mediemångfald som vi vill värna, säger Parisa Liljestrand och pekar på att regeringen nyligen även tillsatt en tidskriftsutredning. 

Nya kriterier

Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv föreslås bli den instans som beslutar vilka som tilldelas mediestöd. För det nya mediestödet tillkommer också några nya kriterier. 

Bland annat ska demokrativillkor regleras i propositionen. Mätbara krav på redaktionellt innehåll kommer också specificeras i en förordning som regeringen arbetar med parallellt.

Propositionen ska behandlas av riksdagen efter sommaren. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024, under förutsättning att det nya stödsystemet godkänns av Europeiska kommissionen.

Läs också

Nämnda personer

Parisa Liljestrand

Kulturminister (M)
Lärare (Uppsala uni., 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00