Debatt

Polfjärd (M): Ändrad beskattningsrätt försämrar europeisk konkurrenskraft

DEBATT. Att flytta beskattningsrätten till länder utanför EU kommer att driva bort företag och skatteintäkter. Det är lätt att från Bryssel ropa efter åtgärder, utan att behöva bry sig om att svenska statsfinanser försvagas avsevärt, skriver Jessica Polfjärd (M)

Foto: Fredrik Persson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker


Arbetet mot skattefusk, skatteflykt och penningtvätt är viktigt. Principen om att alla ska göra rätt för sig ska gälla i hela Europa. Därför behöver vi effektivt hindra skatteundandragande, samtidigt som vi värnar investeringar, jobb och företagande.

Undvik förhastade beslut

Globalisering och digitalisering har på många sätt gynnat såväl Sverige som utvecklingen globalt. Vi har alla tjänat på de tekniska framsteg som gett oss nya produkter till lägre pris kombinerat med fler och mer avancerade arbetstillfällen. Men att ekonomin utvecklas leder också till nya frågor och förändrade förutsättningar för både företag och stater.

För Sverige, som är ett litet, innovativt och exportberoende land, är det av yttersta vikt att vi inte fattar förhastade beslut. Det riskerar inte bara drabba våra skatteintäkter, utan i förlängningen även arbetstillfällen och konkurrenskraft.

Till exempel har beskattningen av företag inom digital verksamhet blivit en aktuell fråga under de senaste åren.

Försvagas avsevärt

Att Europas statskassor skulle urholkas till följd av att företag skatteplanerar stämmer helt enkelt inte.

Jessica Polfjärd (M) , Europaparlamentariker

Vänstern har höjt tonläget både i Sverige och i resten av EU. Mest allvarligt är kanske förslaget om en lösning för bolagsskatt på EU-nivå, som många vill införa om de pågående förhandlingarna i OECD inte mynnar ut i någonting konkret.

En förändrad modell för företagsbeskattning ligger på bordet. Det handlar om att skattebasen ska baseras på omsättningen i landet där produkten säljs och att landet i vilket produkten konsumeras ska få beskattningsrätt. Det skulle gynna större länder, som exempelvis USA och Frankrike, på Sveriges bekostnad.

Beräkningar gör gällande att den svenska statskassan skulle tappa mellan 15 och 70 miljarder kronor i skatteintäkter per år. Det är uppenbart lätt att sitta i Bryssel och ropa efter åtgärder, utan att behöva bry sig om konsekvenserna av att svenska statsfinanser försvagas så avsevärt.

Urholkas inte

Det är också viktigt att komma ihåg att trots att bolagsskatterna har sänkts i flera utvecklade ekonomier under de senaste åren så har skatteintäkterna ökat. I EU sjönk bolagsskatterna i genomsnitt med ungefär en procentenhet mellan 2009 och 2018. Under samma period ökade inte bara skatteintäkterna i absoluta mått utan även som andel av BNP, enligt siffror från EU-kommissionen.

Att Europas statskassor skulle urholkas till följd av att företag skatteplanerar stämmer helt enkelt inte.

Driva bort

En lösning på EU-nivå, som många ville se även innan arbetet i OECD intensifierades, kommer att försämra europeisk konkurrenskraft. Frankrike och Tyskland är förvisso stora aktörer i EU, men jämfört med länder som Kina, Indien och USA är de emellertid små. Att flytta beskattningsrätten till länder utanför EU kommer bara att driva såväl företag som skatteintäkter bort från vår egen kontinent.

Håll MP stången

Finansminister Magdalena Andersson (S) har hittills haft en högst rimlig linje i frågan. Däremot vore det välkommet om Socialdemokraternas regeringspartner, Miljöpartiet, ville redogöra för hur de till exempel vill finansiera miljö- och klimatåtgärder med ett så stort skattebortfall som förändrade regler för skattebasen skulle innebära för Sverige.

Min förhoppning är att Andersson håller MP stången också framöver.

"Överväga skärpningar"

Samtidigt måste vi trycka tillbaka annan ekonomisk brottslighet inom EU, som penningtvätt. Implementeringen av det senaste anti-penningtvättsdirektivet måste därför följas noga och redan nu står det klart att över en tredjedel av alla medlemsstater inte följer det.

Det är avgörande att alla EU-länder faktiskt följer reglerna. Om det visar sig att de inte är tillräckligt kraftfulla, är vi beredda att överväga skärpningar.

Vi moderater kommer att göra vår del av jobbet i kampen mot skattefusk och ekonomisk brottslighet och för att se till att vi inte snedvrider för företag som skapar tillväxt och jobb.

Nämnda personer

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)
Kurser i beteendevetenskap

Magdalena Andersson

Partiledare Socialdemokraterna
Civ. ek (Handelshögskolan i Stockholm. 1992), doktorand (Handelshögskolan i Stockholm, 1992-1995)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00