Debatt

MP-politiker: Mer måste göras för att stoppa stora bolags skatteflykt

DEBATT. Det är viktigare än någonsin att komma till bukt med skatteplaneringen. EU:s medlemsländer måste se till att förverkliga förslaget om offentlig land-för-land-rapportering och ställa tydliga krav på multinationella företag, skriver tre miljöpartister.

För att komma tillrätta med miljöförstöring krävs flera åtgärder, men att motverka skatteflykt är en viktig del, skriver Miljöpartiets Amanda Palmstierna, Rebecka Le Moine och Jakop Dalunde.
För att komma tillrätta med miljöförstöring krävs flera åtgärder, men att motverka skatteflykt är en viktig del, skriver Miljöpartiets Amanda Palmstierna, Rebecka Le Moine och Jakop Dalunde.Foto: Fredrik Hjerling
Amanda Palmstierna
Jakop Dalunde
Rebecka Le Moine
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I går samlades EU-ländernas ministrar med ansvar för inre marknad och industri. På dagordningen stod förslaget om land-för-land-rapportering, som går ut på att stora multinationella bolag ska öka sin transparens genom att offentliggöra sin ekonomiska verksamhet i olika länder. Äntligen togs ett efterlängtat nästa steg för att en gång för alla anta förslaget. Men motståndet har varit stort vilket satt käppar i hjulen för kampen mot skatteflykt som drabbar de mest utsatta i världen, med förödande konsekvenser för både människor och miljö.

Miljöpartiet gläds över gårdagens framgång, men menar att Sverige och EU måste göra mer för att att stoppa stora bolags skatteflykt.

Skriande behov av investeringar

Utvecklingsländer förlorar årligen cirka 1 700 miljarder kronor till följd av skatteflykt. Detta är mer än världens sammanlagda bistånd. I Sverige ligger denna siffra på 23 miljarder och motsvarande siffra inom EU uppskattas till 650 miljarder. Det är viktigare än någonsin att komma till bukt med skatteplaneringen, när världen är i skriande behov av investeringar i såväl sjukvård som åtgärder för ekonomisk återhämtning. För att inte nämna slaget mot de mest utsatta i de fattigaste länderna.

Miljöförstöring

Skatteplanering leder även indirekt till miljöförstöring. Uppemot 70 procent av utländskt kapital som är kopplat till regnskogsskövling i Amazonas och illegal fiskeverksamhet runtom i världen kommer från företag baserade i skatteparadis. För att komma tillrätta med miljöförstöring krävs även flera andra skarpa åtgärder, men att motverka skatteflykt och kasta ljus över kapitalflöden är en viktig del.

EU ska inte låta multinationella företag slippa undan sitt ansvar – alla måste bidra till sin beskärda del av samhällsbygget.

Redovisning av skatter

För att motverka skatteflykt och öka transparensen presenterade EU-kommissionen år 2016 ett förslag om så kallad land-för-land-rapportering, vilket nu börjar få gehör i EU. Förslaget innebär att multinationella företag offentligt måste redovisa i vilka länder de bedriver ekonomisk verksamhet, vilka vinster de gör och hur mycket skatt de betalar i respektive land de är verksamma. Men trots att förslaget skulle ge både EU och medlemsländerna kraftfulla verktyg att bekämpa skatteflykt har det i flera år blockerats av flera medlemsländer, inklusive Sverige.

Rösterna mot förslaget menar att det skulle begränsa medlemsstaternas rätt att själva bestämma över sina skatter. Enligt EU-parlamentets rättsliga analys handlar förslaget om land-för-land-rapportering däremot inte om att på EU-nivå bestämma skattesatser, utan om att företag transparent ska redovisa skatter i hela produktionskedjan.

Ett första steg

EU-parlamentet har gång på gång, tack vare oss gröna, röstat för skrivningar som syftar till att tvinga medlemsländernas regeringar att komma vidare. Nu har EU:s ministrar enats om att ta de första stegen mot att gå vidare med förslaget. Det är positivt – men Sverige och EU måste fortsatt göra mer för att motverka skatteflykt.

EU:s medlemsländer måste se till att en gång för alla förverkliga förslaget om offentlig land-för-land-rapportering och ställa tydliga krav på multinationella företag. Direktivet måste också stärkas till att omfatta även företag med en årsomsättning på över 40 miljoner euro – och inte bara företag med årsomsättning över 750 miljoner euro. Företag ska inte heller kunna undgå rapportering genom godtycklig hänvisning till företagshemligheter.

Nämnda personer

Amanda Palmstierna

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Landskapsarkitekt och statsvetare

Jakop Dalunde

Europaparlamentariker (MP)
Brandman (Räddningsverket, 2005)

Rebecka Le Moine

Riksdagsledamot (MP), talesperson för biologisk mångfald och djurrätt
Biolog

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00