Ny CUF-boss vill ha ett kaxigare ungdomsförbund

Réka Tolnai är nyvald ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Hon besegrade valberedningens förslag med linjen att CUF ska bli kaxigare i debatten.

”Vi vill ha en politik som ser till att arbetsmarknaden blir mer som en marknad", säger den nyvalda ordföranden Réka Tolnai.
”Vi vill ha en politik som ser till att arbetsmarknaden blir mer som en marknad", säger den nyvalda ordföranden Réka Tolnai.Foto: Lucas Persson
Johan Manell

För fyra år sedan gick Réka Tolnai med i CUF. Ganska snabbt kom hon in i styrelsen för CUF Storstockholm och blev senare ordförande för avdelningen som är förbundets största. När CUF hade förbundsstämma nyligen valdes hon till ordförande för hela förbundet. Hon besegrade valberedningens förslag William Fröding.

– Jag gick till val på att skapa ett kaxigare CUF där vi sätter ner foten ännu mer mot andra ungdomsförbund och även vågar vara ute i kontroversiella frågor. Jag vill att CUF ska vara det ungdomsförbund som unga tänker på när de tänker på politik. Det ska inte vara Muf eller SSU, säger Tolnai till Altinget.

Integration

Réka Tolnai flyttade till Sverige som 10-åring från Ungern. Hennes pappa fick jobb och familjen kom efter. Erfarenheterna från det bär hon med sig in i politiken och hon brinner för integrationsfrågor.

Réka Tolnai

Ålder: 22 år

Utbildning: Studerar till ekonom

Kommer från: Stockholm/Ungern

Tidigare uppdrag: Ordförande CUF Storstockholm, politisk sekreterare Nacka kommun

Politisk förebild: Margaret Thatcher

– Jag har upplevt hela integrationsprocessen. Sett de positiva delarna men också bristerna i den. Jag vill se till att fler kan lyckas med sin integration men också åtgärda de bristerna som fanns redan för tolv år sedan.

Arbetsmarknad

En viktig del i det arbetet menar Tolnai är att se till att arbetsmarknaden fungerar bättre. CUF vill sedan tidigare bland annat sänka arbetsgivaravgifter, införa anonymiserade CV:n och utöka undantagen i turordningsreglerna. Men på förbundsstämman klubbades ett ännu mer drastiskt förslag, nämligen att skrota hela Lagen om anställningsskydd.

– Sist in först ut är orimligt. Då tar man inte fasta på kompetens. Då tar man fasta på erfarenhet. Erfarenhet och kompetens är inte per automatik samma sak.

Tolnai menar att CUF:s arbetsmarknadspolitik är en paketlösning och att syftet är att underlätta för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden att komma in på den samma. En stor del av dessa är unga men hon menar att CUF:s politik också skulle gynna äldre som är långtidsarbetslösa.

– Vi vill ha en politik som ser till att arbetsmarknaden blir mer som en marknad. Det gynnar de mest utsatta grupperna.

Samtidigt betonar hon att förbundet står bakom de EU-direktiv som finns för uppsägning.

Sjukvård

Ett annat förslag som klubbades på förbundsstämman är att CUF vill driva på för ett införande av en obligatorisk sjukförsäkring. Även det bär en tydlig marknadsliberal touch.

CUF:s nyvalda förbundsstyrelse

Förbundsordförande: Réka Tolnai

1:a vice förbundsordförande: Olivia Karlsson

2:a vice förbundsordförande: Caroline von Seth

Ledamöter:

  • Oscar Berggren
  • Elsie Gisslegård
  • Linus Karlén
  • Nils Nisson Puronen
  • Emelie Nyman
  • Victor Rundström
– Genom obligatoriska sjukförsäkringar skapar man incitament för en marknad. CUF tror att om sjukvården är marknadsutsatt kommer också effektiviteten och kvaliteten öka.

Inspirationen är hämtad från Schweiz och Nederländerna som har liknande system.

– Där har alla rätt till vård och alla har råd med vård. Men i stället för att det ska finansieras enbart av skattekollektivet så gör vi det på marknadsmässiga villkor. Det ska också finnas en fallskärm för de som är unga, fattigpensionärer eller tillhör en socioekonomiskt svag grupp. Det ska inte bli som i USA.

Driva på partiet

Både sjukförsäkringarna och arbetsmarknadspolitiken kommer CUF under Tolnais ledning att försöka övertyga moderpartiet om. En annan fråga där Tolnai hoppas kunna putta Centerpartiet åt ungdomsförbundets håll är narkotikapolitiken.

– Vi skulle vilja att partiet antog CUF:s väldigt liberala hållning. Att Centerpartiet ska ta en tydligare ställning för en avkriminalisering och för en human narkotikapolitik där man ser missbrukare som offer och som sjuka i stället för brottslingar. Det är en politik som skulle gynna en stor del av samhället.

Stödjer Lööf

Som ordförande för CUF väntar nästa år också kampanjarbete för partiet i riksdagsvalet. Där stödjer Tolnai centerledaren Annie Lööfs hållning i regeringsfrågan.

Jag vill varken regera med rasister eller kommunister. Det är inte svårare än så.

Réka Tolnai
Ordförande Centerpartiets ungdomsförbund

– Jag tycker inte vi ska bestämma vilken sida vi står på förrän rösterna är räknade. Svensk politik ska inte handla om att partier leker vilken statsminister de ska stötta. Svensk politik ska handla om vilka partier som genomdriver sina förslag.

Samtidigt har hon en favoritregering, om den vägen blir möjlig.

– Min personliga preferens är en alliansregering men utan Sverigedemokraternas inflytande för jag tror på borgerlig politik och jag tror att den konstellationen är bäst för Sverige. Men samtidigt så vet vi inte hur röstsiffrorna kommer bli.

Att dörren till SD och V ska vara stängd håller hon också med Annie Lööf om.

– Jag vill varken regera med rasister eller kommunister. Det är inte svårare än så.

Läs också

Nämnda personer

Réka Tolnai

Opinionsstrateg Almega
Studier i ekonomi (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00