Naturvårdsverket vill gå in i fler miljömål

Naturvårdsverket får förstärkning i budgeten för att anställa fler jurister och kunna gå in i fler tillståndsprocesser. Gruvbranschens organisation Svemin välkomnar myndighetens ambition – på ett villkor. ”De ska vara en aktiv part från början och inte bara komma in på slutet och överklaga” säger vd Maria Sunér.

Uppmärksammat mål: Cementa. Naturvårdsverket vill gå in i fler miljötillståndsprocesser och får förstärkning i regeringens budget.
Uppmärksammat mål: Cementa. Naturvårdsverket vill gå in i fler miljötillståndsprocesser och får förstärkning i regeringens budget. Foto: Karl Melander/TT
Johanna Alskog

Under ledord om att uppnå en effektivare miljötillståndsprocess skjuter regeringen till extra medel till ett antal myndigheter i budgetpropositionen. De 21 länsstyrelserna får dela på fem miljoner kronor (vilket blir knappt 240 000 per länsstyrelse), miljödomstolarna får 10 miljoner kronor tillsammans och Naturvårdsverket får 13 miljoner kronor.

Maria Sunér är vd för Svemin och en återkommande kritiker av utdragna tillståndsprocesser.

 –Jag har svårt att bedöma om det här är tillräckligt, men det kräver att det satsas på rätt saker, säger hon till Altinget och fortsätter:

– Vi har pekat på behovet av att myndigheterna har tillräcklig kompetens. Det är kanske inte fler jurister, utan naturvetare som behövs vid domstolarna.

Naturvårdsverket begärde en förstärkning i sitt budgetunderlag för att kunna förstärka med fler miljöjurister och för att kunna gå in i fler tillståndsprocesser. Det får myndigheten gärna göra, enligt Maria Sunér, så länge de gör det på rätt sätt.

– Ska de delta måste de komma in tidigt, vara en aktiv part från början, inte gå in på slutet och överklaga, säger hon.

Generaldirektör Björn Risinger säger att de extra medlen till Naturvårdsverket inte är det som förkortar tillståndsprocesserna.

– Det viktiga för genomströmningen är att länsstyrelserna och domstolarna för ökade resurser. Det är primärt det som påverkar handläggningen. För vår del handlar det om att kunna delta i viktiga mål, säger han till Altinget.

Kritiken från Svemin om att Naturvårdsverkets återkommande skulle dyka in i slutet av tillståndsprocesserna avfärdar Björn Risinger.