Analys av 
Johanna Alskog

Nästa uppdrag: Skapa brett stöd för klimatpolitiken

I klimatpolitiken har regeringen fram tills nu hållit korten mycket nära kroppen. Det kan sannolikt ge Tidöpartierna viss uppförsbacke framöver när den klimatpolitiska handlingsplanens innehåll ska förankras brett hos folket.

I veckan kom en tilläggsöverenskommelse mellan Tidöpartierna om klimatpolitiken. I det åtta sidor långa dokumentet finns sannolikt många ledtrådar om vad den klimatpolitiska handlingsplanen från klimat- och miljöministern kommer att innehålla i december.
I veckan kom en tilläggsöverenskommelse mellan Tidöpartierna om klimatpolitiken. I det åtta sidor långa dokumentet finns sannolikt många ledtrådar om vad den klimatpolitiska handlingsplanen från klimat- och miljöministern kommer att innehålla i december.Foto: Mikaela Landström/TT
Johanna Alskog

Förväntningarna på regeringens klimatpolitiska handlingsplan som ska lämnas till riksdagen i december är vid det här laget mycket höga. De har byggts på successivt varje gång regeringen och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) inte har svarat på frågor om klimatpolitiken, utan istället hänvisat till att besked kommer i handlingsplanen i slutet av året.

Att den klimatpolitiska handlingsplanen har fått så stort fokus i den politiska debatten kan naturligtvis ses som en styrka i klimatlagen från år 2017 och som ett tecken på att den delen i lagen – att en regering ska lämna en handlingsplan vart fjärde år som redovisar hur klimatmålen ska uppnås – fungerar som det var tänkt.

Men man kan också fundera kring hur lagkravet på en klimathandlingsplan bidragit till det vakuum som har präglat klimatpolitiken sedan regeringen tillträdde. Det har varit många frågor, men få svar.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00