Myndigheter biter sig fast i huvudstaden

FÖRVALTNING. Statliga myndigheter betalar dyrt för att få vara nära makten. Men några av de högsta kvadratmeterpriserna betalar staten för lokaler långt från Stockholm.

Ekonomistyrningsverket, ESV, har publicerat listor över hur mycket de statliga myndigheterna betalar för sina lokaler. De sammanlagda årshyrorna i sammanställningen ligger på 16,5 miljarder kronor. Ambassader och konsulat i utlandet är inte med, och inte heller försvarets lokaler.

Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse betalar mycket per kvadratmeter. Det gör också universiteten.

Men i toppen av listan över höga hyror kommer också Trafikverket, som hyr ett källarutrymme på 5 kvadratmeter i Luleå av det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB. Hyran är 8 900 kronor per kvadratmeter. Eftersom utrymmet är litet blir årshyran ändå inte så betungande.

Skånepolisen lägger nära 1 miljon kronor per år på att hyra en 164 kvadratmeter stor kulvert i Helsingborg av Fastighets AB Norrporten. Per kvadratmeter är hyran 6 031 kronor.

Stockholmspolisen betalar 4 865 kronor kvadratmetern för ett garage i Rosersberg i Sigtuna till Statens fastighetsverk. Den totala årshyran är 3,6 miljoner kronor.

Det blir också dyrt när myndigheter hyr av varandra. Arbetsförmedlingen betalar 109 273 kronor om året för två kontorsplatser på sammanlagt 15 kvadratmeter hos Migrationsverket i Sundbyberg; 7 285 kronor per kvadratmeter. Migrationsverket betalar 1 508 kronor kvadratmetern för lokalen.

Annars är det myndigheterna som flockas i Stockholms innerstad som har de högsta lokalhyrorna.

Ett exempel är Vinnova, Verket för innovationssystem, som hyr 3 970 kvadratmeter på Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm. Hyresvärd är AP-fondernas bolag Vasakronan och den totala årskostnaden 18,9 miljoner kronor. Hyran är 4 752 kronor per kvadratmeter, inklusive fastighetsskatt. Lokalkostnaderna tar mer än en tiondel av Vinnovas förvaltningsanslag.

Ett annat exempel är Arbetsgivarverket, som betalar 4 649 kronor kvadratmetern för sina lokaler på Kungsgatan. Årshyran är 11 miljoner kronor. Det är 13 procent av verkets totala kostnader.

Ekonomistyrningsverket har räknat ut att det finns stora pengar att spara för staten om myndigheter flyttar från Stockholms innerstad. Men en enkät bland myndigheterna visar att mer än hälften bara kan tänka sig en omlokalisering till samma eller ett mer centralt område.

Myndigheterna vill ha lokaler nära Stockholms centralstation och nära andra myndigheter. De anser också att de måste vara i Stockholm för att kunna rekrytera och behålla personal. ESV gör inget för att få dem på andra tankar.

– Vi har inget sådant uppdrag, säger Stefan Gehlin, utredare på ESV, till Altinget.

Alla kan inte heller flytta. Regeringskansliets lokaler för de olika departementen ligger tätt samman centralt. Under ytan finns kulvertar för att ministrarna ska kunna förflytta sig säkert. Att utlokalisera Regeringskansliet är inte realistiskt, konstaterar ESV i en rapport.

Men ESV noterar också att Regeringskansliet kräver allt mer lokaler. Lokalytan i det innersta av Stockholm har från 2006 till 2012 ökat med 8,6 procent, och hyrorna med 28,5 procent.

ESV självt har lokaler på Drottninggatan i Stockholm. Verket betalar 3 499 kronor för var och en av sina 3 343 kvadratmeter. Det blir 11,7 miljoner kronor per år, en tiondel av Ekonomistyrningsverkets förvaltningskostnader.

Långt från huvudstaden är verkligheten en annan.

Arbetsförmedlingen har hyrt in sig i kommunalhuset i Idre, och betalar 276 kronor per år för 25 kvadratmeter. Det blir 11 kronor kvadratmetern.

I Stockholmsförorten Vällingby hyr Arbetsförmedlingen av det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder ett rum på 12 kvadratmeter för 57 401 kronor per år. Hyran per kvadratmeter i Vällingby är 4 783 kronor.

Forrige artikel Färre arbetslösa i augusti Næste artikel Register över idrottshuligan rycker närmare
 • Rapportera

  Pelpet

  Nätverksrum

  Jag skulle gissa att källarhålan på 5 kvm i Luleå är ett teknikrum för datanät, eller liknande. Det kan också vara så att kylning eller annat teknikstöd ingår i hyran, så det behöver inte vara dyrt om man tittar på helheen.

 • Rapportera

  Falun, staden mitt i de svenska fjällen (?)

  Det är 5 kvadrat i Luleå du reagerar på?

  Läs artikeln en gång till och fundera över varför alla plötsligt blir smartare av att flytta till fjollträsk?
  "Myndigheterna vill ha lokaler nära Stockholms centralstation och nära andra myndigheter. De anser också att de måste vara i Stockholm för att kunna rekrytera och behålla personal."

 • Rapportera

  Objektia

  Kontrakten visualiserade på karta i vårt blogginlägg

  Vi tyckte denna data var så kul att vi visualiserade den på en karta. Går att komma åt i vårt blogginlägg på ämnet här: https://objektia.se/blog/c-hyreskontrakt/uthyrda+lokaler,+alla+offentliga+hyreskontrakt!~1 . Detta är alltså alla 8995 kontrakt på en karta, plus lite rolig sammanställd info om största kontrakten med mera.

Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät

DEBATT. Det finns en skevhet i att gigarbetare förväntas betala skatt samtidigt som de inte omfattas av det sociala skyddsnätet. Det kan innebära att individer underrapporterar sina inkomster och att de tar risker, skriver Claire Ingram Bogusz och Martin Svensson.

"Inse sanningen – det finns inte plats för vargen i Sverige"

DEBATT. Med Sveriges förutsättningar finns det inte utrymme att hysa en vargpopulation i landet. Det skriver Solveig Larsson och Jens Gustafsson från Jägarnas riksförbund, som menar att resultatet av en vargetablering är en avfolkad landsbygd.